Cialis Tablete(Tadalafil)

Šta je cialis?

tadalis tablete

Cialis (Cijalis) je komercijalni naziv leka na recept koji je odobren od strane FDA za tretiranje sledećih zdravstvenih problema kod muškaraca:

 • erektilne disfunkcije (ED), nemogućnost postizanja  ili održavanja erekcije.
 • simptoma benigne hiperplazije prostate (BPH), oboljenja prostate koje može uzrokovati probleme sa mokrenjem.
 • Udruženih simptoma ED i BPH.

On se proizvodi u vidu oralnih tableta i to u dozama od: 2.5mg, 5mg, 10mg i 20mg. U zavisnosti od okolnosti i tretiranog stanja, lek uzimajte neposredno pre upražnjavanja seksualnih aktivnosti ili jednom dnevno.

Lek sadrži aktivni sastojak tadalafil i pripada grupimedikamenata tzv. inhibitora fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). U slučaju ED,  opušta krvne sudove uzrokujući veći protok krvi u penis. U slučaju simptoma BPH,  oslobađa mišiće u bešici, čime omogućava lakše uriniranje.

cialis - cijalis

Cialis je moguće nabaviti samo na recept, nije dostupan u slobodnoj prodaji.

Generički cialis

Cialis je dostupan kao generički lek pod nazivom tadalafil. Generički lek predstavlja istovetnu kopiju aktivnog leka trgovačke marke. Smatra se da je generički lek bezbedniji i efikasniji od originalnog leka. Generički lek je ujedno i jeftiniji od istog leka trgovačke marke.

U pojedinim slučajevima, lekovi trgovačke marke i generička verzija mogu biti u vidu različitih formi i doza

Cijalis – Doziranje

Doza  koju će vam lekar prepisati može biti uslovljena različitim faktorima, a neki od njih su:

 • Tip i težina stanja koje tretirate navedenim medikamentom.
 • Starosna dob
 • Drugi zdravstveni problemi
 • Učestalost korišćenjac

Obično će vam doktor preporučiti niže doze, koje će vremenom prilagođavati u cilju postizanja prave doze. Doktor će vam ultimativno prepisati najmanju dozu radi obezbeđivanja željenog efekta.

Ukoliko imate zdravstvene smetnje poput problema sa bubrez

ima ili jetrom, lekar će vam najpre prepisati nižu dozu, da ne bi lek ispoljio eventualno negativno dejstvo na vaše probleme.

Sledeće informacije opisuju standardno preporučeno doziranje. Ipak, uzimajte dozu koju vam je lekar prepisao. Doktor će vam odrediti dozu koja će najviše odgovarati vašim potrebama.

Forme i doze lekova: 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg

Cijalis je u formi oralnih tableta koje su dostupne u vidu četiri doze: 2.5mg, 5mg, 10mg, i 20mg.

cialis tablete original

Doziranje za benignu hiperplaziju prostate (BPH)

U slučaju ispoljavanja simptoma  benigne hiperplazije prostate, preporučena doza  je 5 miligrama dnevno. Cijalis bi trebalo da uzimate svakog dana u isto vreme.

U pojedinim slučajevima doktor vam može prepiati 5 mg  dnevno sa finasteridom (Proscar) za tretiranje BPH. Ukoliko uzimate Cialis i finasterid, to ćete činiti najviše 26 nedelja.

Doziranje za erektilnu disfunkciju (ED)

Pred vama se nalaze određene  informacije o doziranju Cialisa pri tretiranju erektilne disfunkcije.

Uzimajte ga ukoliko je neophodno

Ukoliko vam je doktor preporučio da uzimate Cialis samo radi lečenja ED, uobičajena doza je 10 mg pre seksualne aktivnosti, a kasnije je moguće redukovati dozu na 5 mg ukoliko lek ispolji dejstvo. Ali ukoliko navedena doza ne deluje na vas, doktor vam može preporučiti da uzmete dve tablete Cialisa od 5 mg, što će značiti da se vraćate na dozu od 10 mg.

Ukoliko vam doza od 10 mg ne bude dovoljna, doktor će je povećati na 20 mg. Maksimalna doza koja može biti uneta iznosi 20 mg.

Ne bi trebalo da uzimate Cijalis više od jednom dnevno. Prema kliničkim istraživanjima, lek ispoljava dejstvo na muškarcima sa ED simptomima i 36 časova nakon unošenja doze. Tako da ukoliko uzimate lek, činite to samo kada je to neophodno, a ne svakoga dana.

Napomena: Veoma je važno da unosite isključivo dozu Cialisa koja vam je preporučena od strane doktora, i obavezno porazgovarajte sa njim ukoliko smatrate da vam je potrebna veća doza pre nego što se odlučite na samoinicijativno povećavanje doze.

Uzimajte ga jednom dnevno

Cijalis takođe može biti konzumiran jednom dnevno u cilju lečenja ED.  U ovom slučaju, doziranje će obično početi sa 2.5 mg dnevno. Ukoliko vam ova doza nije dovoljna, lekar vam može povećati dozu na 5 mg dnevno.

Ukoliko vam doktor preporuči svakodnevnu upotrebu, lek bi trebalo uvek da uzimate u isto vreme. Ne bi trebalo da uzimate Cialis neposredno pred seksualnu aktivnost osim ako vam to nije doktor preporučio.

Napomena: Veoma je važno da uzimate isključivo dozu Cialisa preporučenu od strane doktora, i obavezno se posavetujte sa njim ukoliko smatrate da vam je potrebna veća doza.

Doziranje u slučaju ED i BPH

Radi zajedničkog tretiranja simptoma ED I BPH, koristi se standardna doza  od 5 mg dnevno. Trebalo bi da preporučenu dozu unosite u isto vreme svakog dana.

Veće doze Cialisa

Preporučena doza za ED, BPH simptome, ili udružene simptome ED i BPH iznosi 2.5 mg i 20 mg dnevno ili uzimanje po potrebi. Dejstvo doza većih od 20 mg do sada nije praćeno, pa nisu poznati mogući štetni efekti.

Na primer, ako uzimate “potrebnu” dozu od 20 miligrama 2 puta dnevno, „završićete“ sa uzimanjem doze od 40 mg. Ova doza je previsoka i može izavati ozbiljne prateće efekte, poput pada krvnog pritiska.

Napomena: Veoma je važno da uzmete samo dozu Cialisa preporučenu od strane doktora i obavezno se konsultujte sa njim u vezi sa uzimanjem veće doze, pre nego da to činite na svoju ruku.

Šta ukoliko propustim dozu?

Ukoliko zaboravite da uzmete vašu dozu Cijalisa, učinite to u što kraćem vremenskom roku. Ipak, nikada ne uzimajte dve doze u jednom danu. Ukoliko ste propustili prethodnog dana dozu, samo preskočite tu dozu i nastavite sa regularnim jednodnevnim uzimanjem. Da biste osigurali da ne propustite dozu, aktivirajte podsetnik na telefonu. Medicinski tajmer takođe vam može biti od koristi.

Da li ću morati da uzimam ovaj lek na duže staze?

Ukoliko koristite Cijalis za lečenje BPH, ovaj lek može biti dugotrajni vid tretmana. On takođe upotrebljavan za za dugotrajno lečenje ED.

Ali u nekim slučajevima, vaš doktor može determinisati uzrok vaše ED, kao što je depresija ili bolest. U ovakvim okolnostima, može se desiti da prestanete sa uzimanjem leka ukoliko se izleči uzrok ED.

Prateći efekti

Cialis može izazvati ispoljavanje blagih ili ozbiljnih pratećih efekte. Sledeća lista sadrži neke od najvažnijih pratećih efekata koji se mogu javiti nakon uzimanja tablete. Ova lista ne obuhvata sve potencijalne prateće efekte.

Za više informacija o mogućim pratećim efektima popričajte sa vašim doktorom ili farmaceutom. Oni vam mogu dati savete kako da se izborite sa štetnim sporednim efektima.

Blagi prateći efekti

Blagi prateći efekti mogu uključivati:*

 • glavobolju
 • gorušicu
 • bol u leđima i mišićima
 • zapušen nos
 • crvenilo (toplota i crvenilo kože)
 • bol u nogama i rukama

Većina navedenih pratećih efekata može nestati za par dana ili nedelja. Ali ukoliko postanu teži i rezistentni, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.

* Ovo je parcijalna lista blagih pratećih efekata. Za više informacija o drugim umerenim pratećim efektima, porpičajte sa vašim lekarom ili farmaceutom, ili pročitajte Uložak za pakovanje Cialisa.

Cijalis – Ozbiljni prateći efekti

Ozbiljni prateći efekti nastali usled uzimanja Cialisa nisu česta pojava, ali može doći do ispoljavanja istih. Obratite se odmah doktoru ukoliko iskusite ikakve prateće efekte. Pozovite 911 ukoliko osetite životno ugrožavajuće simptome ili ukoliko smatrate da vam je neophodna hitna medicinska pomoć.

Ozbiljni prateći efekti i njihovi simptome mogu uključivati:

 • Probleme sa sluhom, a neki od simptoma su:
  • Poteškoće sa sluhom
  • Gubitak sluha
  • Zujanje u ušima
  • Vrtoglavica

Drugi ozbiljni prateći efekti detaljnije su objašnjeni u poglavlju “Detalji o pratećim efektima” i uključuju:

 • alergijske reakcije
 • oscilacije krvnog pritiska
 • gubitak vida
 • predugačka erekcija

Detalji o pratećim efektima

Možete se pitati koliko česte se mogu javljati određeni prateći efekti usled uzimanja ovog leka. Evo nekih od detalja o određenim pratećim efektima koje možete iskusiti usled unošenja ovog leka.

Alergijska reakcija

Kao i kod drugih lekova, neki muškarci mogu iskusiti alergijsku reakciju nakon uzimanja Cijalisa. Pojava alergijskih reakcija  potvrđena je u kliničkim istraživanjima, ali nije utvrđeno koliko ljudi je doživelo iste. Alergijske reakcije mogu se ispoljiti u vidu ozbiljnih osipa i stanja kože poput Stivens-Džonsonovog sindroma (životno ugrožavajuća groznica koja izaziva pojavu bolnih plikova).

Simptomi blage alergijske reakcije mogu uključivati:

 • kožne osipe
 • svrab
 • crvenilo

Teže alergijske reakcije su retke, ali ne i nemoguće. Simptomi ozbiljne alergijske reakcije mogu uključivati:

 • oticanje kože, posebno očnih kapaka, usana, šaka ili stopala
 • oticanje jezika, usta ili ždrela
 • problem sa disanjem

Obratite se odmah lekaru ukoliko imate teške alergijske reakcije. Pozovite hitnu pomoć ukoliko imate životno ugrožavajuće simptome ili ukoliko vam je potrebna hitna medicinska pomoć.

Glavobolja

Glavobolja je standardni prateći  efekat koji se može javiti usled uzimanja Cialisa. Kliničkim istraživanjima utvrđeno je da je:

 • Oko 3% do 15% muškaraca koji su uzimali imalo glavobolje.
 • Između 2.3% i 5% ljudi koji su uzimali placebo (lek bez aktivnih svojstava) imalo je glavobolje.

Ukoliko iskusite dosadne glavobolje nakon uzimanja Cijalisa, popričajte sa vašim lekarom koji vam može preporučiti kako da ublažite ove prateće efekte.

Promene nivoa krvnog pritiska

Promene nivoa krvnog pritiska predstavljaju jedan od mogućih pratećih efekata uzimanja. Nizak krvni pritisak češće se javlja nakon uzimanja ovog medikamenta, ali takođe može doći i do povećanja krvnog pritiska.

Nizak krvni pritisak

Klinička istraživanja pratila su krvni pritisak kod muškaraca koji su uzimali 20 mg  ili placebo. Krvni pritisak smanjen je u proseku za 1.6/0.8 mm Hg više u grupi koja je uzimala  nego u placebo grupi.

Pad krvnog pritiska pre se može desiti u slučaju da ste uzimali Cialis sa drugim medikamentima koji takođe mogu sniziti krvni pritisak.

Simptomi niskog krvnog pritiska mogu uključivati:

 • vrtoglavicu
 • zamagljeni vid
 • nesvesticu

Ukoliko iskusite neki od navedenih simptoma prilikom uzimanja, obratite se odmah doktoru koji će utvrditi razlog pada krvnog pritiska i najbolji način za lečenje.

Visok krvni pritisak

Vrlo retko, Cijalis može uzrokovati povećanje krvnog pritiska. Ovaj prateći efekat zapažen je kod ljudi koji su ga uzimali jednom dnevno u cilju lečenja  erektilne disfunkcije (ED). U ovim istraživanjima, u zavisnosti od stanja uočeno je:

 •  1% do 3% ljudi koji su uzimali medikament imali su povišeni pritisak.
 • Niko ko je uzeo placebo nije imao visok pritisak.

Ukoliko imate simptome visokog krvnog pritiska, poput glavobolja ili bolova u grudima, odmah se obratite lekaru, koji će utvrditi uzrok rasta krvnog pritiska i najbolji način za rešavanje problema.

Bol u leđima

Bol u leđima jedan je od uobičajenih pratećih efekata uzimanja. U kliničkim istraživanjima, u zavisnosti od tretiranog stanja, bol u leđima uočen je kod:

 • 2% do 6% ljudi koji ga uzimaju
 • 1% do 3% koji su uzeli placebo

Bol u leđima obično se dešava 12 do 24 časova nakon uzimanja i nestaje 2 dana nakon uzimanja doze.

Ukoliko iskusite dosadni bol u leđima prilikom konzumiranja  koji ne jenjava, obratite se lekaru koji vam može preporučiti načine za prevazilaženje ovog problema. Doktor može takođe uraditi više testiranja da bi utvrdio uzrok bola u leđima.

Gorušica

Gorušica predstavlja standardni prateći efekat uzimanja. Prema kliničkim istraživanjima, u zavisnosti od tretiranog stanja, gorušica se ispolji kod:

 • 1% do 10% ljudi koji su uzeli
 • 0.2% do 2% ljudi koji su uzeli placebo

Ukoliko iskusite dosadnu gorušicu prilikom uzimanja, obratite se lekaru koji vam može preporučiti najbolji način za ublažavanje ovog pratećeg efekta.

Produžena erekcija

Moguće je doživeti predugačku erekciju koja može da traje duže od 4 sata nakon uzimanja Cialisa. U kliničkim istraživanjima nije zabeleženo koliko muškaraca je iskusilo produženu erekciju.

Ovaj prateći efekat može uzrokovati pojavu  prijapizma, bolnih erekcija koje traju duže od 4 časova, i koje mogu izazvati trajna oštećenja penisa, kao i nemogućnost postizanja erekcije.

Ukoliko imate erekcije koje traju 4 časova nakon uzimanja , obratite se lekaru ili idite odmah u bolnicu. Produženu erekciju bi trebalo što pre tretirati da ne bi uzrokovala krajnja oštećenja.

Gubitak vida

U  izuzetno retkim slučajevima, Cijalis može uzrokovati gubitak vida na jednom ili čak na oba oka. Nije poznato kod kolikog broja muškaraca je zabeležen gubitak vida u kliničkim istraživanjima. Takođe, nije poznato da li je Cialis izazvao gubitak vida, ili su drugi faktori odigrali ključnu ulogu.

Ukoliko ste iskusili promene u vidu prilikom uzimanja, odmah se obratite lekaru, koji će vam pomoći da utvrdite uzrok gubitka vida i najbolju terapiju.

Kako izbeći štetne efekte uzimanja?

Najbolji način uzimanja Cialisa je korišćenje prema lekarskim uputstvima u isto vreme u toku dana ako je potebno. Ne bi trebalo da koristite druge medikamente za lečenje erektilne disfunkcije (ED)  ukoliko koristite Cijalis, osim ako vam to lekar ne preporuči. Nikada ne bi trebalo da koristite više od jednom dnevno.

Takođe je važno ne konzumirati previše alkohola ukoliko koristite Cialis.

Dodatno, popričajte sa vašim lekarom ili farmaceutom o drugim lekovima koje uzimate, da bi vam predočili koji lekovi mogu interagovati sa Cialisom i izazvati povećani rizik od pratećih efekata. Ukoliko imate pitanja o najboljim načinima za izbegavanje specifičnih pratećih efekata uzimanja Cialisa, popričajte sa stručnim licem.

Cialis vs. Viagra

Možete se pitati kakav je Cialis u poređenju sa drugim medikamentima koji se preporučuju u slične svrhe. Ovde ćemo razmotriti razlike i sličnosti između njega i Viagre.

Sastojci

Aktivni sastojak Cialisa je tadalafil. Aktivni sastojak Viagre je sildenafil. Oba leka pripadaju grupi tzv. inhibitora fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5).

Primene

Cijalis je takođe odbren od strane FDA za lečenje:

 • Simptoma benigne hiperplazije prostate (BPH), a bolesti prostate koja može izazvati probleme sa uriniranjem.
 • Udruženih simptoma ED i BPH.

Forma i način unošenja

Cialis i Viagra su u formi tableta koje se gutaju. Cialis može biti unošen jednom dnevno ili po potrebi za seksualne aktivnosti. Viagra se obično koristi samo za seksualne aktivnosti.

Prateći efekti i rizici

Cialis i Viagra sadrže medikamente za lečenje ED, te stoga ovi lekovi mogu uzrokovati slične prateće efekte, ali i neke različite. U donjim redovima navedeni su primeri nekih od pratećih efekata.

Blagi prateći efekti

Ove liste sadrže do 10 najčešćih blagih pratećih efekata koji se mogu dogoditi sa Cialisom, Viagrom, ili drugim lekovima (prilikom pojedinačnog unošenja).

 • Posledice uzimanja Cialisa:
  • Bol u rukama i nogama
 • Posledice uzimanja Viagre:
  • Abnormalni vid
  • mučnina
  • vrtoglavica
  • groznica
 • Posledice uzimanja Cialisa i Viagre:
  • glavobolja
  • crvenilo (toplota i crvenilo kože)
  • gorušica
  • zapušen nos
  • bol u leđima
  • bol u mišićima

Ozbiljni prateći efekti

Ova lista sadrži primere ozbiljnih pratećih efekata koji se mogu javiti usled pojedinačnog unosa Cialisa i Viagre.

 • produžena erekcija (erekcija koja traje duže od 4 časova)
 • gubitak vida
 • promene sluha, poput poteškoća sa sluhom ili zujanja u ušima
 • alergijska reakcija
 • promena krvnog pritiska

Efektivnost

Cialis i Viagra imaju drugačije propisane primene od strane FDA, ali se oba leka koriste za tretiranje ED.

Upotreba ova dva leka u lečenju ED direktno je povezana sa kliničkim istraživanjima.

Rezultati jedne studije

Jedno istraživanje izvršilo je komparaciju između muškaraca koji su uzimali  Cialis jednom dnevno ili po potrebi i muškaraca koji su uzimali Viagru po potrebi.

 • Istraživanje je pokazalo da su muškarci u tzv. Cijalis grupi pokazali bolje rezultate u odnosu na muškarce iz « Viagra » grupe.
 • Cialis grupa takođe je imala manje problema pri postizanju dužine erekcije u odnosu na pripadnike Viagra grupe, i to zato što Cialis ostvaruje duže dejstvo u odnosu na Viagru.

Rezultati drugog istraživanja

U drugoj ED studiji muškarci su uzimali Cijalis po potrebi ili Viagru tokom četiri nedelje. Zatim su promenili lek na dodatne četiri nedelje da bi na kraju su odlučili koji lek im više odgovara.

Istraživači su utvrdili da 69.1% muškaraca preferira Cialis, te da  30.9% muškaraca preferira Viagru. Najčešće su muškarci zapažali da im više odgovara Cialis zbog toga što se lek ne zadržava dugo u telu.

Istraživanje je takođe pratilo u kojoj meri lekovi ostvaruju dejstvo na lečenje ED, što je učinjeno zahvaljujući jednom delu studije pod nazivom Internacionalni indeks erektilne funkcije (IIEF). Visok skor IIEF označava da je erektilna funkcija poboljšana, tako da su i ED simptomi poboljšani. Rezultate samoprocene i kvaliteta odnosa bili su podjednaki u obema grupama.

IIEF skorovi poboljšani su:

 •  Za prosečno 12.03 bodova kod muškaraca koji su prvobitno uzimali.
 • Za oko 11.86 bodova kod muškaraca koji su prvobitno uzimali Vijagru

Cialis vs. Levitra

Poput gorenavedene Viagre, lek Levitra ima sličnu upotrebu kao Cialis. Pred vama se nalazi komparacija sličnosti i razlika Cialisa i Levitre.

Sastojci

Aktivni sastojak leka je tadalafil. Aktivni sastojak leka Levitra je vardenafil. Cialis i Levitra pripadaju grupi medikamenata pod nazivom inhibitori fosfodiesteraza tipa 5 (PDE5).

Primene

FDA je odobrila Cialis i Levitru za lečenje  erektilne disfunkcije (ED) kod muškaraca. ED je stanje nemogućnost održavanja erekcije.

Cijalis je takođe odobren od strane FDA za lečenje sledećih oboljenja muškaraca:

 • simptoma benigne hiperplazije prostate (BPH), stanja prostate koje može uzrokovati probleme sa uriniranjem.
 • Udruženih simptoma ED i BPH.

Forma leka i administriranje istog

Cialis i Levitra su u oralni medikamenti. Cialis može biti uziman jednom dnevno ili po potrebi za seksualne aktivnosti. Levitra se unosi samo po potrebi za seksualne aktivnosti.

Prateći efekti i rizici

Oba leka sadrže medikamente koji se koriste za tretiranje ED. Stoga, ovi medikamenti mogu uzrokovati slične prateće efekte, ali se pojedini mogu razlikovati. U donjim redovima dati su primeri pratećih efekata.

Blagi prateći efekti

Ove liste sadrže do 10 najučestalijih pratećih efekata koji se mogu desiti usled korišćenju Cialisa, Levitre ili drugih lekovima (prilikom pojedinačnog uzimanja).

 • Posledice uzimanja Cialisa:
  • Bol u rukama ili nogama
 • Posledice uzimanja Levitre:
  • sinusna infekcija
  • simptomi virusa poput groznice i gripa
  • vrtoglavica
  • mučnina
  • problemi sa bubrezima poput povećanog nivoa kreatin kinaze (mera funkcionisanja bubrega) u vašoj krvi
 • Posledice uzimanja Cialisa i Levitre:
  • glavobolja
  • crvenilo (toplota i crvenilo kože)
  • zapušen nos
  • gorušica
  • bol u leđima
  • bol u mišićima

Ozbiljni prateći efekti

Ova lista sadrži primere ozbiljnih pratećih efekata koji se mogu dogoditi usled uzimanja Cialisa sa Levitrom, ili drugim lekovima (prilikom pojedinačnog uzimanja).

 • Posledice uzimanja Cialisa:
  • Nema jedinstvenih ozbiljnih pratećih efekata
 • Posledice uzimanja sa Levitrom:
  • Promene srčanog ritma tzv. QT prolongacije (produženi QT sindrom)
 • Posledice uzimanja Cialisa i Levitre:
  • Produžena erekcija (erekcija koja traje duže od 4 časova)
  • alergijska reakcija
  • gubitak vida
  • promene u sluhu, poput gubitka sluha ili zujanja u ušima
  • promene krvnog pritiska

Efektivnost

Cialis i Levitra imaju različite primene prema FDA, ali se oba leka koriste za lečenje ED.

Primena Cialisa i Levitre u lečenju ED direktno je poređena u kliničkoj studiji, ali rezultati nisu prikazani.

Studije su utvrdile da su Cialis i Levitra  efikasni u lečenju ED.

Cialis vs. Adcirca

Ovde možete pročitati više o sličnostima i razlikama između Cijalisa i Adcirke.

Primene

Oba leka sadrže isti aktivni sastojak, tadalafil. Ipak, prema FDA, ovi lekovi tretiraju različite zdravstvene probleme.

Cialis je od strane FDA odobren za tretiranje sledećih oboljenja kod muškaraca:

 • erektilne disfunkcije (ED), stanja tokom kojeg je nemoguće postići ili održati erekciju.
 • simptome benigne hiperplazije prostate (BPH), oboljenja prostate koje može uzrokovati probleme sa uriniranjem
 • udružene simptome ED i BPH.

Adcirca je odobrena za lečenje i tretman plućnog visokog krvnog pritiska tzv. pulmonarne arterijske hipertenzije (PAH). Ovaj lek se koristi kod muškaraca i žena. PAH je specifična vrsta pulmonarne hipertenzije koja se javljs u arterijama pluća.

Iako su ovi lekovi slični, ne mogu biti zamena jedan drugom, što znači da ukoliko uzimate Cialis za tretiranje ED ili simptoma BPH, ne bi trebalo da uzimate umesto toga Adcirku. Ukoliko uzimate Adcirku za lečenje PAH, ne bi trebalo da koristite Cialis umesto navedenog leka.

Forma i administriranje leka

Iako imaju isti aktivni sastojak, ova dva leka imaju različito doziranje. Ukoliko uzimate Cialis, vaša doza može biti 2.5 mg do 20 mg po potrebi pre seksualne aktivnosti ili jednom dnevno. Ali ukoliko uzimate Adcirku vaša doza će biti standardnih 40 mg dnevno.

Kako konzumirati Cialis

Trebalo bi konzumirati u skladu sa savetima lekara i zdravstvenih radnika.

Cialis je u formi oralnih tableta.

Kada ga trebate koristiti?

Vaš doktor vam može preporučiti da unosite medikament jednom dnevno ili po potrebi za seksualne aktivnosti. Ukoliko imate nedoumice o tome koliko bi često trebalo da koristite Cialis, obratite se za pomoć vašem lekaru. Imajte na umu da ne bi trebalo da unosite Cijalis više od jednom dnevno.

Najbolje vreme za uzimanje zavisiće od toga da li lek uzimate jednom dnevno ili po potrebi. Ukoliko koristite medikament jednom dnevno, neka to bude u istom vremenskom intervalu u toku dana.

Ukoliko uzimate ga samo po potrebi, možete se pitati koliko dugo pre seksualnog odnosa bi trebalo da ga uzmete. Najbolje vreme za uzimanje leka po potrebi je dva časa pre odnosa, zbog toga što je leku u proseku potrebno dva časa da dostigne najviši nivo u telu, tako da ćete za oko dva sata dostići najbolji efekat medikamenta. Ipak, neki ljudi mogu iskustiti bolju erektilnu funkciju 30 minuta nakon uzimanja leka.

Da biste osigurali da ne propustite izabranu dozu, aktivirajte podsetnik na telefonu. Medicinski tajmer takođe može biti koristan.

Cialis i hrana

Možete ga unositi sa hranom ili bez hrane.

Da li je moguće tabletu izmrviti, prepoloviti ili sažvakati?

Ne možete izdrobiti, razdvojiti ili sažvakati Cijalis. Progutajte celu tabletu. Nije poznato da li će lek biti bezbedan i efikasan ako ga izdrobite, razdvojite ili sažvaćete.

Uobičajena pitanja FAQ

Pred vama su neka od najučestalijih pitanja o Cialis tabletama.

Da li žene mogu uzimati Cialis?

Ne. ije odobren za upotrebu kod žena. Ipak, postoje druge opcije za tretiranje ženskih problema sa libidom.

Bremelanotid (Vilesi) predstavlja injektabilni lek koji deluje na deo mozga zadužen za seksualnu želju. Ovaj lek je takođe poznat kao PT-141. Drugi lek koji se koristi za tretiranje niskog libida kod žena je flibanserin (Adi).

Ukoliko imate pitanja o tretiranju  problema libida kod žena, obratite se lekaru.

Da li Cialis deluje i da li je bezbedan?

Da,  odobren je od strane FDA, a prema odobravanja je testiran u pogledu bezbednosti i efektivnosti. Klinička istraživanja  pokazuju da je on bezbedan i efikasan u lečenju erektilne disfunkcije (ED), benigne hiperplazije prostate (BPH), ili oba.

Međutim, za pojedine muškarce  Cijalis ne predstavlja bezbedna opcija, i to za one koji pate od srčanih smetnji poput nepravilnog srčanog ritma i muškarce koji uzimaju druge  medikamente poput nitrata.

Pre nego što počnete da upotrebljavate Cialis tablete, saopštite lekaru ukoliko imate bilo kakvo oboljenje ili uzimate ikakve lekove. Lekar će odlučiti da li je to bezbedan izbor za vas. Popričajte sa lekarom ukoliko imate bilo kakve sumnje.

Da li će mi Cialis pomoći da održim erekciju nakon ejakulacije?

Ne. Nakon ejakulacije, izgubićete erekciju ukoliko ga uzimate.

Nakon pojave ejakulacije, vaše seksualno uzbuđenje će splasnuti. Ovo znači da ćete izgubiti erekciju nakon ejakulacije. I ako ga koristite ili ne koristite, još uvek vam je neophodna seksualna stimulacija radi postizanja erekcije.

Ipak, Cijalis još uvek deluje 36 časova nakon uzimanja doze. Tako da lek može uticati i na narednu erekciju.

Koliko dugo se se zadržava u vašem organizmu?

On može ostati u vašem sistemu više od dva dana nakon unete doze. Ukoliko koristite lek po potrebi, lek još uvek može povećati vašu sposobnost za održavanje i dostizanje erekcije dva dana nakon poslednje administrirane doze.

Da li Cialis može biti korišćen za tretiranje ED nakon operacije prostate?

Da, može biti korišćen za lečenje ED nakon operacije prostate.

Klinička istraživanja sprovedena su na ljudima sa ED koji su imali operativne zahvate na prostati. Ovi muškarci koristili su Cialis ili placebo (medikament bez aktivnog dejstva). Nakon četiri nedelje, sprovedeno je istraživanja Indeksa erektilne funkcije (IIEF) na određenom broju učesnika. Dobijeni Viši skor IIEF značio je da je erektilna funkcija poboljšana, a simptomi ED unapređeni.

Istraživanje je pokazalo da:

 • Ljudi koji uzimaju Cijalis nakon operacije prostate imaju porast stope za oko  5.3 bodova.
 • Ljudi koji su uzeli  placebo nakon operacije prostate imaju porast oko  1.1 bodova.

Ukoliko imate pitanja o uzimanju ovih tableta za lečenje ED nakon operacije prostate, posavetujte se sa lekarom.

Da li Cialis utiče na veličinu penisa?

Ne. On ne utiče na povečanje dimenzija penisa. Ipak, medikament može uticati na protok krvi u tom području. Tako da ako penis ne može da postigne potpunu erekciju pre uzimanja, može se desiti da polni organ dobije na izgled na dužini nakon uzimanja.

Iako ne menja veličinu penisa, lek može uticati na sposobnost erekcije.

Kako deluje?

Cialis je namenjen lečenju erektilne disfunkcije (ED), simptoma benigne hiperplazije prostate (BPH), ili oba stanja.

Objašnjenje pojma erektilne disfunkcije

ED je stanje usled kojeg je muškarcima nemoguće da dostignu i održe erekciju. Erekcija se dešava usled povećanja protoka krvi kroz penis gde se i zadržava određeni period. Ovo se dešava zato što krvni sudovi mišići penisa se opuštaju, omogućavajući na taj način veći protok krvi u tom području.

Ciklični guanozin monofosfat (GMP) je hemikalija u organizmu koja opušta mišiće penisa i povećava protok krvi u penisu. ED, ova aktivnost se ne odvija na adekvatan način, tako da je nemoguće postići ili održati erekciju.

Kako Cijalis deluje na ED

Deluje na ED blokiranjem PDE5. Kada je PDE5 blokirana, vaše telo pravi više cikličnih GMP, i što više imate cikličnih GMP, krvni sudovi i mišići u vašem penisu se više opuštaju. Ovo omogućava veći protok krvi i dovodi do erekcije.

Objašnjenje benigne hiperplazije prostate

BPH predstavlja stanje uvećane prostate nekancerogenog karaktera. BPH može uzrokovati probleme sa uriniranjem poput potrebe za učestalim uriniranjem ili noćnim mokrenjem.

Kako Cialis tretira BPH simptome

Medikament je dokazani lek za tretiranje simptoma BPH, ali nije tačno poznato kako lek deluje. Veruje se da izaziva opuštanje mišića u bešici, što omogućava lakše uriniranje.

Koliko je potrebno da Cialis počne da deluje?

Cialis  deluje zaista brzo u tretiranju ED, BPH smptoma, ili oba stanja. Studije su pokazale da lek može delovati već 30 minuta nakon uzimanja doze. Ipak, kod nekih ljudi je potrebno da prođe i šest sati do ispoljavanja pozitivnih rezultata.

Prosečno je potrebno oko dva časa da ispolji svoje dejstvo, i to kada je najviši nivo medikamenta u telu. U najboljem slučaju lek bi trebalo da ispolji najbolje dejstvo u tretiranju ED, simptoma BPH, ili oba stanja.

Koliko dugo se zadržava u organizmu?

Može zadržati 36 časova u vašem telu.

U cilju tretiranja erektilne disfunkcije (ED), lekar vam može savetovati da uzimate  neposredno pre seksualne aktivnosti. U ovom slučaju, može delovati do 36 časova tokom kojih će vam pomoći da postignete i održite erekciju.

Ipak, ukoliko ga uzimate svakog dana u cilju lečenja benigne hiperplazije prostate (BPH) ili ED, medikament će uvek biti prisutan u vašem sistemu, te stoga će nastaviti da deluje u toku dana.

Upotreba

FDA je odobrila lekove poput Cialisa za tretiranje određenih zdravstvenih problema. Takođe može biti korišćen kao tzv. off-label lek za druge zdravstvene smetnje. Off-label lek je onaj lek koji je odobren za tretiranje jedne zdravstvene smetnje, a koristi za tretiranje različitih zdravtvenih problema.

Cialis za lečenje BPH-a

Cijalis je odobren od strane FDA za lečenje BHP-a.

BPH je oboljenje koje se javlja sa godinama, kao posledica blagog porasta prostate nekancerogenog karaktera. Kako prostate postaje veća, gura bešiku. Tako da eventualno možete iskusiti simptome BPH, koji uključuju:

 • Potrebu za čestim uriniranjem, pogotovo noću.
 • Napor pri uriniranju
 • Proizvodnju slabijeg mlaza urina
 • Nemogućnost uriniranja
 • Osećaj neispražnjenosti bešike nakon uriniranja

Efektivnost

Lek je bio efikasan medikament za tretiranje simptoma BPH u kliničkim istraživanjima.

Istraživači su koristili skalu pod nazivom Internacionalni skor simptoma prostate (IPSS). IPSS je upitnik koji je dat ljudima u cilju determinisanja eventualnog poboljšanja BPH simptoma. Simptomi uključuju urinarnu urgenciju (iznenadnu potrebu za uriniranjem), slab mlaz urina i napor pri uriniranju.

Visok skor znači da su se simptomi BPH pogoršali. Cilj je imati niži skor, koji ukazuje na prisustvo manjih i blažih simptoma BPH.

Istraživanja su pratila ljude sa BPH koji su uzimali Cialis ili placebo (neaktivan lek). Istraživači su utvrdili sledeće:

 • Imao je  smanjenje skora IPSS od 4.8 do 5.6 bodova
 • placebo je imao smanjenje skora IPSS od 2.2 do 3.6 bodova

Ovo znači da je zapažen veći pad u pogledu broja i obima BPH simptoma u odnosu na placebo grupu.

Cialis za impotenciju

Takodje je odobren od strane FDA za lečenje impotencije kod muškaraca.

Postoji više različitih uzroka ED, uključujući:

 • bolest
 • oboljenja nerava ili krvi, uključujući  dijabetes ili visoki holesterol
 • emocionalni faktori poput stresa, depresije ili anksioznosti

Ponekad se ED može izlečiti jednostavnim detektovanjem uzroka, lečenjem bolesti ili anksioznosti.

Efektivnost

Klinička istraživanja pokazala su da je Cialis efektivan medikament u lečenju ED. Lek je proučavan u određenom segment istraživanja pod nazivom Indeks erektilne funkcije (IIEF). Viši skor IIEF znači da se erektilna funkcija poboljšala, tako da su ED simptomi unapređeni.Istraživanje je sprovedeno četiri nedelje nakon unosa leka.

Jedno istraživanje pratilo je ljude koji su uzeli 20 mg  ili placebo samo u cilju lečenja ED.

 • Ljudi koji su uzeli lek poboljšali su svoje IIEF skorove sa 6.9 na 9.3 bodova, što znači da su njihovi ED simptomi ublaženi nakon uzimanja  medikamenta.
 • Ljudi koji su uzimali placebo nisu zabeležili nikakve bodove, ili su imali do 0.3 bodova. Izgubljeni bodovi na skali znače da su se ED simptomi pogoršali.

U drugom istraživanju, ljudi su uzimali 2.5 ili 5 miligrama , ili placebo na svakodnevnoj bazi za lečenje ED.

 • Studija je pokazala da su ljudi koji su uzeli bilo koju dozu, povećali svoje IIEF skorove sa 6.1 na 9.7 bodova Ovo znači da su njihovi ED simptomi ublaženi usled unošenja leka.
 • Radi poređenja, ljudi koji su unosili placebo pokazali su progreS od  0.9 do 1.2 bodova.

Cijalis za ED i BPH

Cialis je odobren od strane FDA za lečenje ED i simptoma BPH. U pitanju su dva različita stanja koja obično ne potiču od istog uzročnika. U pojedinim slučajevima, medikamenti za BPH, poput dutasterida (Avodart), mogu izazvati niži libido (seksualnu želju) i izazvati pojavu ED. Ipak, ED i BPH su standardne pojave kod muškaraca sa godinama, i ne moraju biti nužno povezane.

Efektivnost

Cialis je bio efektivni medikament u kliničkim istrživanjima za ljude sa ED i BPH. Prilikom istraživanja korišćena su dva različita upitnika, jedan za ED simptome i drugi za BPH simptome, u cilju determinsanja dejstva lekova.

Merenje rezultata BPH simptoma

Radi merenja BPH, istraživači su koristili skalu pod nazivom Internacionalni skor simptoma prostate (IPSS). IPSS je upitnik koji je dat ljudima u cilju determinisanja unapređivanja njihovih BPH simptoma. Simptomi uključuju urinarnu urgenciju (iznenadnu potrebu za uriniranjem), slabiji mlaz urina i napor pri uriniranju.

Viši skor značio je da su se simptomi BPH pogoršali. Cilj je niži skor, koji ukazuje da su ljudi imali svega par simptoma ili pak slabije simptome.

Istraživači su utvrdili sledeće:

 • Ljudi sa ED i BPH koji su ga uzeli imali su smanjenje IPSS skorova od 6.1 bodova.
 • Radi poređenja, ljudi koji su uzeli placebo imali su smanjenje skora od oko 3.8 bodova.

To znači da, u proseku, ljudi koji su uzeli lek zapazili su veći pad BPH simptoma u odnosu na one koji su uzeli placebo.

Merenje rezultata za ED

U cilju merenja unapređivanja ED simptoma, istraživači su iskoristili deo istraživanja pod nazivom Indeks erektilne funkcije (IIEF). Ljudi sa ED i BPH učestvovali su u istraživanju nakon 4 nedelja. Viši skor IIEF znači da je erektilna funkcija poboljšana, pa su ED simptomi unapređeni.

Istraživači su utvrdili sledeće:

 • Ljudi koji su ga uzimali  imali su porast IIEF skorova od oko 6.5 bodova.
 • Poređenja radi, ljudi koji su uzeli placebo, imali su porast od samo 1.9 bodova.

Ovo znači da si ljudi koji su uzeli tabletu obično imali bolju erektilnu funkciju od ljudi koji su uzimali placebo.

Neoznačena upotreba  Cialisa

Pored navedenih primena, on može biti korišćen i u druge svrhe, i to u slučaju kada se lek odobren za jednu upotrebu koristi za druge svrhe. Dole se nalazi primer neoznačene upotrebe.

Za kamen u mokraćnim putevima

Cialis nije odbren od strane FDA za lečenje kamena u mokraćnim putevima, ali ipak, može biti korišćen u ove svrhe. Klinička istraživanja vršila su komparaciju  sa tamzulozinom (Flomaks), leka koji se često koristi za tretiranje kamena u mokraćnim putevima.

Studija je pokazala da se veći broj muškaraca koji su uzeli Cijalis uspešnije izborio sa kamenom u mokraćnim putevima od muškaraca koji koji su uzimali tamzulozin.

Pojavi kamena u mokraćovodu obično prethodi formiranje kamena u bubregu koji se premešta u u ureter (cev kojom urin putuje od bubrega do bešike). Kamenčići u bubrezima su minerali koji formiraju kamenčiće unutar bubrega.

Takodje se može koristiti za tretiranje kamena u mokraćovodu zbog toga što deluje na opuštanje mišića. Ureter će se pod dejstvom leka proširiti, što će uticati na lakši prolazak kamenja.

Ukoliko imate pitanja o korišćenju za lečenje kamena u mokraćovodu, popričajte sa vašim lekarom.

Cialis i alkohol

Alkohol i cijalis mogu uticati na smanjenje nivoa krvnog pritiska, tako da, ukoliko pijete alkohol prilikom uzimanja ovog leka, preporučuje se da ne pijete veće količine alkohola, da biste na taj način sprečili drastičan pad krvnog pritiska

Pet ili više čaša pića (vina ili piva)  u kombinaciji može povećati rizik od pojave pratećih efekata. Pored smanjenja krvnog pritiska, prateći efekti mogu obuhvatiti i:

 • Porast srčanih otkucaja
 • vrtoglavicu
 • glavobolju

Ukoliko konzumirate alkohol, popričajte sa vašim lekarom o bezbednoj količini alkohola dok konzumirate tablete.

Alternative

Postoje i drugi lekovi koji su dostupni za tretiranje erektilne disfunkcije (ED), simptome benigne hiperplazije prostate (BPH), ili oba. Neki medikamenti mogu biti bolji od drugih. Ukoliko ste zainteresovani da pronađete alternativna rešenja, posavetujte se sa vašim lekarom, koji vam može preporučiti druge delotvorne lekove.

Napomena: Neki dole navedenih off-label  lekova koriste se za tretiranje specifičnih stanja. Off-label primena predstavlja upotrebu kada se lek odobren za tretiranje jednog stanja koristi za lečenje drugog stanja.

Alternative za benignu hiperplaziju prostate (BPH)

Primeri drugih lekova koji mogu biti korišćeni za tretiranje simptoma BPH uključuju:

 • alfuzosin (Uroksatral)
 • doksazosin (Kardura)
 • silodozin (Rapaflo)
 • tamzulozin (Flomaks)
 • dutasterid (Avodart)
 • finasterid (Proskar)

Alternative za erektilnu disfunkciju (ED)

Primeri drugih lekova koji mogu biti korišćeni za tretiranje ED uključuju:

 • sildenafil (Kamagra)
 • vardenafil (Valif)
 • avanafil (Stendra)

Alternative za ED i BPH

Cialis je jedini lek koji je odobren od strane FDA za lečenje kako simptoma ED tako i za simptome BPH. Ipak, druge kombinacije lekova mogu biti korišćene u ovu svrhu. Takođe, drugi pojedinačni off- label medikamenti mogu biti korišćeni za zajedničko tretiranje ED i BPH simptoma.

Primeri drugih lekova koji mogu biti korišćeni za lečenje ED i simptoma BPH uključuju:

Predoziranje

Korišćenje količine veće od preporučene doze ž može dovesti do ozbiljnih pratećih efekata.

Ne koristite veću dozu od preporučene.

Simptomi predoziranja

Testirane su doze Cialis veće od 500 mg. Doze veće od 100 mg takođe su davane ljudima jednom dnevno. Simptomi predoziranja slični su normalnim pratećim efektima koji se javljaju nakon uzimanja .

Šta činiti u slučaju predoziranja?

Ukoliko mislite da ste uzeli prekomernu dozu, obratite se lekaru.

U slučaju ispoljavanja ozbiljnih simptoma, odmah idite do najbliže hitne pomoći.

Upotreba sa drugim lekovima

Kada uzimate Cialis, obično ne morate da kombinujete sa drugim lekovima.

Ali ukoliko imate benignu hiperplaziju prostate (BPH), doktor će vam najpre prepisati lek finasterid (Proskar).

Finasterid je prvi vid tretmana koji se koristi u lečenju BPH. Zbog toga što lek utiče na smanjivanje prostate blokiranjem rasta ćelija prostate. Takodje tretira simptome BPH  redukovanjem tonusa mišića prostate, ali to ne blokira rast ćelija.

Finasterid takođe može pomoći u tretiranju simptoma BPH, poput iznenadnog ili učestalog uriniranja. Ipak, ovaj lek može uzrokovati negativne seksualne prateće efekte poput smanjenja libida (seksualne želje) i erektilne disfunkcije. Radi ublažavanja pratećih efekata, lekar vam može prepisati ovaj lek.

Ukoliko imate pitanja o korišćenju Cijalisa i finasterida, obratite se lekaru.

Šta mogu uzeti da pospešim dejstvo?

Ne morate uzimati ništa da biste pospešili dejstvo, osim ako vam lekar ne kaže da to uradite.

Trajanje, čuvanje i odlaganje

Kada uzmete ga u apoteci, farmaceut će vam naglasiti rok upotrebe na pakovanju bočice. Ovaj datum je obično jedna godina od datuma kada ste otvorili lek.

Rok trajanja utiče na garanciju efektivnosti leka tokom vremena. Trenutni stav FDA je da ne bi trebalo lekove sa isteklim rokom trajanja. Ukoliko imate neiskorišćeni lek isteklog roka, posavetujte se sa farmaceutom da li je moguće iskoristiti ga.

Čuvanje

Čuvanje leka zavisi od više faktora, uključujući način i mesto čuvanja leka.

Cialis tablete bi trebalo čuvati na 77°F (25°C). Ali je moguće čuvati ih 59°F i 86°F (15°C i 30°C) tokom kraćeg vremenskog perioda, ukoliko je potrebno. Čuvajte ga u dobro zatvorenom kontejneru dalje od izvora svetlosti. Izbegavajte čuvanje leka u područjima gde se mogu navlažiti ili iskvasiti, poput kupatila.

Odlaganje

Ukoliko vam više nije potreban, neophodno je da ga odložite na adekvatan način da bi ste sprečili slučajni kontakt dece i ljubimaca sa lekom, ili eventualnu kontaminaciju životne sredine. leka.

Ovaj članak vam pruža nekoliko korisnih saveta o medicinskom odlaganju leka. Takođe možete pitati vašeg farmaceuta za informacije o odlaganju leka.

Interakcije sa drugim lekovima

Cijalis može interagovati sa nekoliko drugih lekova, kao i sa određenim namirnicama.

Različite interakcije mogu izazvati različite efekte. Na primer, neke interakcije je moguće pomešati sa dejstvom drugih lekova. Druge interakcije mogu dovesti do porasta broja pratećih efekata ili ih učiniti ozbiljnijim.

Cijalis i drugi medikamenti

U donjim redovima nalazi se lista medikamenata koji mogu interagovati sa tabletama. U listi nisu sadžani svi lekovi.

Pre uzimanja, popričajte sa vašim lekarom i farmaceutom. Recite ima sve o vašim receptima, lekovima bez recepta i drugim lekovima koje unosite. Takođe, navedite im sve vitamine, biljke i suplemente koje koristite. Pružanjem ovih informacija sprečićete potencijalne interakcije.

Ukoliko imate pitanja o interakcijama leka koje mogu uticati na vas, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Cialis i nitrati

Ne bi trebalo da ga uzimate ukoliko uzimate nitratne medikamente. Ovaj tip leka može biti korišćen za bol u grudima. Uzimanje nitrata može uzrokovati ozbiljni pad krvnog pritiska.

Primeri nitrata uključuju:

 • nitroglicerin
 • izozorbid mononitrat (Monoket)
 • izoorbid dinitrat (Izordil)

Ipak, u pojedinim slučajevima, lekar vam može dati nitrat: na primer, ukoliko imate bol u grudima i rizikujete život, i prošlo je najmanje 48 časova od uzimanja vaše doze. Nakon dobijanja nitrata, doktor će vas najverovatnije pratiti da o da bi proverio da nije došlo do drastičnogh pada krvnog pritiska.

Cijalis I alfa-blokatori

Alfa-blokatori mogu uzrokovati smanjenje krvnog pritiska, tako da zajedničko uzimanje ovih lekova može uzrokovati dalje opadanje krvnog pritiska.

Ukoliko imate benignu hiperplaziju prostate (BPH) i uzimate medikament pod nazivom alfa-blokator, ne bi trebalo da ga koristite.

Ukoliko imate erektilnu disfunkciju (ED) i uzimate alfa-blokatore, doktor će vam verovatno smanjiti dozu.

Primeri lekova alfa-blokatora:

 • tanzulosin (Flomaks)
 • alfuzosin (Uroksatral)
 • doksazosin (Kardura)

Pre uzimanja, recite lekaru ukoliko uzimate bilo kakve lekove, uključujući i alfa-blokatore.

Cialis i medikamenti koji utiču na snižavanje krvnog pritiska

On može uticati na redukciju krvnog pritiska, tako da, ukoliko uzimate druge medikamente za smanjenje krvnog pritiska, korišćenje uz te lekove može izazvati ekstremni pad krvnog pritiska.

Primeri lekova za krvni pritisak uključuju:

 • amlodipin (Norvask)
 • metoprolol (Toprol XL, Lopresor)
 • enalapril (Vazotek)

Pre nego što otopčnete lečenje, recite lekaru ukoliko uzimate bilo kakav lek za krvni pritisak. Lekar vam može prepisati manju dozu ili vas staviti pod zdravstveni nadzor.

Cialis i lekovi za lečenje gorušice

Ukoliko uzimate antacide za tretiranje gorušice, antacidi mogu dovesti do opadanja nivoa tablete koji telo apsorbuje. Ovo znači da možda nećete dobiti punu dozu, tako da neće biti ostvareno potpuno terapijsko dejstvo Cialisa na ED ili simptome BPH.

Antacidi:

 • kalcijum karbonat (Tums)
 • aluminijum hidroksid/magnezijum hidroksid (Milanta)

Pre nego što krenete sa upotrebom, recite lekaru ukoliko uzimate antacide. Popričajte a njim koliko dugo bi trebalo da uzimate doze svakog leka ponaosob ukoliko je potrebno da ih paralelno unosite.

Cialis i CYP3A4 inhibitori

Cialis se razgrađuje u organizmu posredstvom enzima CYP3A4. u jetri. (Enzim je protein koji utiče na hemijske promene u organizmu.) Određeni lekovi mogu inhibirati (blokirati) rad ovog enzima. Tako da ukoliko je enzim nesposoban da razgradi Cialis, nivo u organizmu može postati previsok, što može biti opasno i izazvati rizik od pojave pratećih efekata.

Primeri medikamenata koji mogu blokirati rad CYP3A4 uključuju:

 • antifungalne lekove kao što su:
  • ketokonazol
  • itrakonazol (Sporanoks)
 • antibiotske lekove:
  • eritromicin (Eri-Tab)
 • HIV lekove kao što je:
  • ritonavir (Norvir)

Pre počinjanja tretmana, popričajte sa vašim lekarom o lekovima koje uzimate. Lekar će utvrditi  da li su lekovi  CYP3A4 inhibitori i da li mogu interagovati ovim tabletama. U nekim slučajevima, lekar vam može preporučiti nižu dozu ili drugi medikament za lečenje ED, simptoma BPH, ili oba.

Cialis i CYP3A4 induktori

On se razgrađuje u jetri pod dejstvom enzima pod nazivom CYP3A4. Određeni lekovi mogu indukovati (povećati aktivnost) CYP3A4, i time ga poboljšati ili ubrzati. Ovo znači da vaše telo može razgraditi brže nego što bi trebalo, tako da drugi lekovi ne mogu delovati.

Primere lekova koji indukuju CYP3A4:

 • rifampin (Rifadin)
 • karbamazepin (Tegretol)
 • fenitoin (Dilantin)
 • fenobarbital

Razgovarajte sa medicniskim radnikom o lekovima koje uzimate. Lekar će moći da odredi da li su lekovi CYP3A4 induktori i da li mogu interagovati. U nekim slučajevima, doktor vam može preporučiti drugačiji lek za tretiranje ED, simptoma BPH, ili oba.

Cialis i guanilat ciklaza stimulatori

Ne bi trebalo da koristite  ukoliko koristite lekove poput stimulatora. Ova vrsta medikamenata koristi se za lečenje ljudi koji pate od pulmonarnom hipertenzijom (vrste visokog krvnog pritiska u plućima). Korišćenjem guanilata ciklaza stimulatora zajedno može uzrokovati drastični pad krvnog pritiska.

Jedan od guanilat ciklaza stimulatora je riociguat (Adempas).Ovaj lek može biti korišćen u lečenju pulmonarne hipertenzije (PH) koja nastaje u arterijama pluća (pulmonarna arterijska hipertenzija) ili PH koja nastaje usled blokade krvi u plućima.

Pre uzimanja, popričajte sa vašim lekarom o lekovima koje uzimate za tretiranje pulmonarne hipertenzije. Ukoliko uzimate riociguat, najverovatnije će vam preporučiti različite lekove za tretiranje ED, BPH simptoma, ili oba.

Cialis, biljke i suplementi

Nije zapažena nijedna specifična interakcija biljaka i suplemenata sa medikamentom.

Cialis i hrana

Evo nekih informacija o interakciji sa alkoholom i grejpfrutom.

Alkohol

Alkohol i Cijalis mogu uticati na smanjenje krvnog pritiska. Tako da ukoliko pijete alkohol dok uzimate ovaj medikament, preporučljivo je da ne pijete previše, budući da može doći do ekstremnog pada krvnog pritiska.

Grejpfrut

Dok ga uzimate, najbolje bi bilo da izbegavate konzumiranje grejpfruta i soka od grejpfruta.

Cialis se razgrađuje u jetri pod dejstvom enzima CYP3A4. Grejpefrut blokira rad navedenog enzima. Tako da, ukoliko enzim nije sposoban da razgradi, nivo u vašem organizmu može postati previsok, što može biti opasno i dovesti do povećanja rizika od pojave pratećih efekata.

Generička verzija

Cialis je dostupan u generičkoj formi tadalafil. Generički lek je egzaktna kopija aktivnog leka u vidu trgovačke marke. Generički lek se smatra bezbednijim i efikasnijim od originalnog.

Ukoliko vam je doktor prepisao Cijalis i vi ste zainteresovani za korišćenje tadalafila, popričajte sa lekarom, koji može imati stav da određena vrsta leka više odgovara všim potrebama.. Takođe je potrebno da proverite plan osiguranja, koji možda pokriva samo jedan lek.

Cialis i trudnoća

On nije odobren za upotrebu kod žena, te stoga ne postoje informacije o upotrebi  kod trudnica.

Studije na životinjama ne prikazuju probleme sa razvojem kod fetusa kada majke uzimaju Cialis u trudnoći. Ali životinjske studije ne predviđaju uvek šta će se desiti kod ljudi.

Ukoliko imate pitanja o upotrebi tokom trudnoće, obratite se lekaru.

Cialis i kontrola rađanja

Lek nije odobren za upotrebu kod žena i nije poznato da li je lek bezbedan tokom trudnoće.

Ukoliko ste seksualno aktivni i planirate potomstvo, popričajte sa vašim lekarom o potrebi za kontrolom rađanja prilikom uzimanja.

Cialis i dojenje

Takodje nije odobren za upotrebu kod žena, te nije poznato da li može dospeti u majčino mleko i da li može biti štetan po dojenče.

U studijama na životinjama, zapaženo je prisustvo  u mleku za dojenje. Ali životinjske studije ne mogu predvideti ishode kod ljudi.

Ukoliko imate pitanja o dojenju, popričajte sa vašim lekarom.

Mere opreza prilikom uzimanja

Prisutno je nekoliko upozorenja u vezi sa uzimanjem ovog leka. Pre uzimanja popričajte sa lekarom o istoriji vaših bolesti. On ne može biti dobar za vas ukoliko patite od određenih medicinskih stanja ili drugih faktora koji utiču na vaše zdravlje uključujući:

 • Srčane probleme. Seksualna aktivnost ima uticaj na srčanu funkciju. Tako da, ukoliko imate istoriju srčanih problema, popričajte sa lekarom pre uzimanja. Ovi srčani problemi mogu uključivati srčani udar ili nepravilni srčani ritam. Vaš doktor vam može reći da li vam je srce dovoljno zdravo da biste mogli nesmetano da upražnjavate seksualne odnose. Ukoliko imate simptome poput bola u grudima ili nepravilnih srčanih otkucaja prilikom uzimanja, trebalo bi da stopirate ikakve seksualne aktivnosti i posetite doktora u što kraćem roku.
 • Pulmonarna hipertenzija. Ukoliko imate pulmonarnu hipertenziju (tip visokog krvnog pritiska u plućima), popričajte sa vašim lekarom pre uzimanja . U nekim slučajevima, moći ćete da uzimate lek riociguat (Adempas) za lečenje pulmonarne hipertenzije. korišćenje ovog leka može izazvati ekstremno nizak krvni pritisak. Ne bi trebalo da uzimate ukoliko uzimate  riociguat za pulmonarnu hipertenziju.
 • Problemi sa krvnim pritiskom. Može izazivati probleme sa visokim i niskim krvnim pritiskom, tako da ako već patite od nekog od ova dva oboljenja, on vam može pogoršati simptome. Takođe, možete biti podložni većem osciliranju krvnog pritiska. Ukoliko imate istoriju problema sa krvnim pritiskom, obratite se lekaru pre uzimanja. Tokom lečenja možda će pratiti vaš pritisak češće da bi proverili da li je visok ili nizak.
 • Moždani udar. On može povećati rizik od moždanog udara, posebno kod ljudi koji su prethodno imali moždani udar. U sprovedneim studijama nakon odobravanja ove terapije, neki ljudi sa istorijom srčanih problema imali su i moždani udar. Ukoliko ste imali moždani udar, popričajte sa vašim lekarom pre uzimanja . Lekar će vam preporučiti najbolji lek za vas.
 • Problemi sa jetrom. Ukoliko ste u prošlosti patili od problema sa jetrom, poput liver  hepatitisa  ili  oštećenja jetre, vaše telo možda neće moći da razgradi  lek dovoljno brzo. Ovo znači da će lek build up u vašem sistemu, što može dovesti do porasta rizika od pratećih efekata leka. Ukoliko imate problema sa jetrom, popričajte sa vašim lekarom pre uzimanja. Možda ćete početi sa manjom dozom.
 • Problemi sa bubrezima. Ukoliko imate probleme sa bubrezima, poput  hroničnog oboljenja bubrega, vaše telo možda neće biti sposobno da se oslobodi medikamenta dovoljno brzo. Ovo znači da se lek može zadržati u vašem telu, što će uzrokovati ozbiljne prateće efekte.
 • Ozbiljan gubitak vida. Ukoliko vam je vid prethodno oslabljen, obratite se lekaru pre uzimanja. Gubitak vida usled uzimanja može obuhvatiti stanja poput NAION-a. Korišćenje ovog leka ukoliko ste iskusili slabljenje vida može povećati rizik od razvijanja štetnih efekata po
 • Retinitis pigmentosa. Ukoliko patite od oboljenja retinitis pigmentosa (genetsko oboljenje koje može uzrokovati gubitak vida), ne bi trebalo da ga uzimate Uzimanje preparata kada imate gubitak vida može izazvati razvijanje pratećih efekata. Vaš lekar vam može preporučiti drugi lek koji nije Cijalis.
 • Stomačni čir. Moguće je da izazove rizik od krvarenja. Tako da, ukoliko ste prethodno imal čira na stomaku, uzimanje može izazvati rizik od razvijanja krvarećeg čira (Stomačni čirevi su rane u liniji stomaka ili intestinuma koje krvare).
 • Problemi sa krvarenjem. Može izazvati rizik od krvarenja. Ukoliko ste u prošlosti patili od  krvarenja, poput hemofilije, uzimanje Cialis tablete može dalje povećati rizik od krvarenja..
 • Deformisani penis ili Pejronijevo oboljenje. Ukoliko imate deformisani penis ili istoriju Pejronijeve bolesti (zakrivljeni penis), recite to vašem lekaru pre uzimanja. Možete imati povećani rizik od razvijanja dugotrajne erekcije ukoliko uzimate lek. Krv može ostati zarobljena u penisu i  time dovesti do erekcije koja će trajati duže od 4 časova, što može biti opasno i izazvani oštećenje.
 • Prethodno iskustvo sa erekcijama koje traju duže od 4 časa. Ukoliko imate istoriju produženih erekcija ili prijapizma, možete patiti od povećanog rizika od razvijanja navedenih oboljenja prilikom uzimanja ovog leka. Oba stanja razmatraju se kao hitni slučajevi i potrebno je da budu odmah tretirani radi sprečavanja dugotrajnih oštećenja. Tako da ukoliko ste imali produžene  erekcije ili prijapizam u prošlosti, recite to vašem lekaru pre uzimanja.
 • Problemi sa krvnim ćelijama. Problemi sa krvnim ćelijama mogu uključivati  anemiju srpastih ćelija ili rak krvi poput multiplog mijeloma ili leukemije. Ukoliko imate problem sa krvnim ćelijama, recite vašem lekaru pre uzimanja. Možete patiti od povećanog rizika od razvijanja dugotrajnih erekcija dužih od 4 časova koje mogu biti opasne i izazvati permanentno oštećenje.
 • Alergijska reakcija. Ukoliko imate alergijsku reakciju na  lek ili na neki njegov sastojak, ne bi trebalo da uzimate ga uzimate. Popričajte sa vašim lekarom koji lekovi su opcija za vas.
 • Trudnoća. Cialis nije odobren za upotrebu kod žena, te nije poznato da li je opasan ukoliko se uzima tokom trudnoće.
 • Dojenje. Lek nije odobren za upotrebu kod žena, te nije poznato da li ga treba uzimati prilikom dojenja.

Stručne informacije

Sledeće informacije obezbeđene su za kliničare i druge zdravstvene radnike.

Indikacije

Cialis je namenjen lečenju erektilne disfunkcije (ED) i znakova i simptoma benigne hiperplazije prostate (BPH). Takođe je odobrena za lečenje ED i BPH kod muškaraca.

Administriranje

To je oralna tableta koja se uzima jednom dnevno ili po potrebi.

Mehanizam delovanja

Koristi se za lečenje ED, tako što deluje blokiranje PDE5, čime dolazi do povećanja cikličnog guanozin monofosfata (GMP). U cilju povećanja ciklične GMP uzrokuje relaksaciju glatkih mišića i arterija, čime izaziva veći protok krvi u penis.

Nije tačno poznato na koji način tretira simptome BPH. Ipak, veruje se da se to dešava usled opuštanja glatkih mišića oko prostate i bešike, što dovodi do ublažavanja urinarnih simptoma.

Farmakokinetika i metabolizam

Nakon doziranja, maksimalna koncentracija (Cmax) nastupa u periodu od pola sata a do 5+ sati nakon doziranja. Prosečna Cmax postiže se 2 čass od post-doziranja. Stabilnost se postiže nakon 5 dana od jednodnevnog doziranja.

Zapremina distribucije Cijalisa je 63 l sa visokim sadržajem proteina od oko 94%.

On se  metaboliše u jetri najpre putem CYP3A4. To se dešava kada se metilira i glukuronidira u metabolički proizvod, metilkatehol glukuronid.

On se zatim izlučuje, 61% prisutan u fecesu i 36% u urinu.

Vreme poluraspada iznosi oko 17.5 časova.

Kontraindikacije

Izaziva kontraindikacije kod:

 • Pacijenata koji uzimaju nitrate
 • Pacijenata sa istorijom alergijskih reakcija na  tadalafil (Adcirka)
 • Pacijenata koji uzimaju guanilat ciklaza stimulatore, poput riociguata (Adempas)

Čuvanje

Trebalo bi ga  čuvati na 77°F (25°C), ali su moguće kratke dozvoljene devijacije od 59°F i 86°F (15°C i 30°C).

Odricanje od odgovornosti: Naša veb lokacija  učinila je sve napore da osigura faktičku tačnost svih informacija, kao i razumljivost i ažuriranost. Ipak, ovaj članak ne bi trebalo da bude korišćem kao supstitut znanja i ekspertize licenciranog zdravstvenog radnika. Trebalo bi uvek da konsultujete stručno lice pre uzimanja bilo kakvog leka. Informacije o leku koje se nalaze pred vama predmet su promene i ne pokrivaju dve moguće primene, pravce, upozorenja, interakcije sa lekovima, alergijske reakcije, ili štetne efekte. Odsustvo upozorenja ili drugih informacija o datom leku ne indicira da je lek bezbedan ili kombinacija lekova, zatim ne garantuje efektivnost, niti prikladnost leka za sve pacijente i specifične primene istog.

16 proširenih izvora

 

Summary
Cialis Tablete: Upotreba, Iskustva korisnika, Forum - dizalica.rs
Article Name
Cialis Tablete: Upotreba, Iskustva korisnika, Forum - dizalica.rs
Description
Cialis Tablete - Kompletni podaci na jednom mestu - uključujući cene, upotrebe, neželjene efekte, bezbednost, interakcije, slike, upozorenja i iskustva korisnika.
Author