Orgazam

Orgazam – Sve što biste trebali da znate a možda vas je sramota da pitate

 • Šta je to orgazam?
 • Tipovi orgazama?
 • Orgazam kod žena
 • Orgazam kod muškaraca
 • Šta uzrokuje pojavu orgazma?
 • Poremećaji koji se mogu javiti?
 • Česte zablude koje se javljaju vezane za orgazam

Naširoko se zna i opšti je pojam da je orgazam vrhunac seksualnog uzbuđenja. To je moćno osećanje fizičkog zadovoljstva  i senzacije, koje uključuje i izbijanje akumulirane seksualne, erotske tenzije.

Međutim, ako zagrebemo malo dublje, ne zna se baš mnogo o orgazmu i tokom čitavog prošlog veka, teorije o orgazmu i njegovoj prirodi su se menjale kao na pokretnoj traci. Na primer, medicinski eksperti su tek relativno nedavno došli do zaključka da je ženski orgazam stvaran, naime sve do 70 – ih godina prošlog veka, mnogi doktori su smatrali da je normalno da mnoge žene nemaju orgazme, a da one koje imaju, to posmatraju kao seksualnu anomaliju.

U ovom članku, objasnićemo šta je to orgazam, kako kod muškaraca, tako i kod žena, zašto do njega dolazi, kao i neke od najčešćih zabluda koje se vezuju za ovu savršeno normalnu pojavu.

Par rapidnih činjenica vezanih za orgazam

 • Orgazmi imaju višestruke potencijalne zdravstvene benefite zbog hormona i drugih hemikalija, do čijeg otpuštanja dolazi prilikom svakog orgazma koji iskusimo.
 • Orgazmi se ne javljaju isključivo i samo tokom seksualne stimulacije.
 • Ljudi bilo kog pola i godišnje dobi mogu doživeti poremećaje orgazama.
 • U proseku 1 od 3 muškarca u nekom trenutku svog života iskusi prevremenu ejakulaciju.
 • Trans osobe mogu imati orgazam i nakon operacije promene pola.
 • Medicinski profesionalci i lekari usko specijalizovani za mentalno zdravlje različito definišu ograzme.

Šta je to orgazam?

Orgazmi se mogu definisati na više načina, koristeći brojne kriterijume. Medicinski profesionalci su koristili fiziološke promene tela kao osnovu za definiciju, dok su psiholozi i profesionalci za mentalno zdravlje koristili emocionalne i kognitivne promene. Jedno, univerzalno i  opšte objašnjenje orgazma trenutno ne postoji.

Uticajna istraživanja

orgazam slika

Alfred Kinsey-jeva Seksualno Ponašanje kod Muškaraca Ljudske vrste (1948) i Seksualno Ponašanje kod Žena Ljudske vrste (1953) je pisana u potrazi za jasnom objektivnom definicijom seksa i svih činjenica vezanih za seks, kroz brojne intervjue sa najvećim umovima, pacijentima, medicinskim profesionalcima, izazivajući sve predrasude i zablude koje postoje.

Duh svega onoga što je Alfred započeo je torpedovano na mnogo viši nivo, radom William H. Mastersa i Virginie Johnson u njihovom delu, Human Sexual Response (Ljudske Seksualne Reakcije) (1986) – opservacionoj studiji u realnom vremenu koja je posmatrala psihološke efekte različitih seksualnih činova. Ovo istraživanje je dovelo do formiranja seksologije kao naučne discipline i i dalje se koristi kao baza za mnoge aktuelne teorije vezane za orgazam.

Modeli orgazama

Seksualni istraživači su definisali orgazame unutar sceniranih modela seksualne reakcije. Iako se proces orgazma može u mnogome razlikovati od osobe do osobe, nekoliko osnovnih psiholoških promena možemo identifikovati i javljaju se u većini slučajeva.

Sledeći modeli su šabloni koji se javljaju u svim formama seksualnih reakcija i nisu vezana za isključivo penisno vaginalni snošaj.

Master i Johnsonov model iz četiri faze:

 1. uzbuđenje
 2. plato
 3. orgazam
 4. rezolucija

Kaplanov model iz tri faze:

Kaplanov model se razlikuje od ostalih modela seksualne reakcije jer uključuje želju, a većina modela teži tome da izbegava želju, kao nekontrolisanu varijablu. Takođe treba napomenuti da ne mora sva seksualna aktivnost poteći iz želje za seksualnom aktivnošću.

 1. želja
 2. uzbuđenje
 3. orgazam

Potencijalni benefiti orgazma po zdravlje čoveka

potencijalni benifiti orgazma
Orgazam kod muškaraca može u velikoj meri da zaštititi od raka prostate.

Udružena studija objavljena davne 1997 godine, sugeriše da je rizik od mortaliteta značajno niži kod muškaraca koji imaju visoku frekvenciju ostvarivanja orgazama u poređenju sa onim sa niskom frekvencijom orgazama.

Ovo se kosi sa mnogim pogledima iz mnogih kultura koje širom sveta smatraju da zadovoljstvo orgazma se mora platiti cenom energije i čovekove dobrobiti.

Tim istraživača je našao da redovna ejakulacija smanjuje rizik od razvoja raka prostate za 20 posto kod muškaraca koji ejakuliraju barem 21 put u toku meseca u poređenju sa onima koji to čine svega 4 do 7 puta u toku od 30 dana.

Nekoliko hormona koji se ispuštaju u organizam tokom orgazma su identifikovani, kao na primer oksitocin i DHEA; pojedine studije ukazuju da bi ovi hormoni vrlo lako mogli biti zaštita od raka i srčanih oboljenja. Oksitocin i drugi endorfini koji se ispuštaju tokom muško ženskih orgazama takođe deluju i kao relaksanti.

Tipovi orgazama

Neinenađujuće, s obzirom da se eksperti ne mogu usaglasiti sa jasnom definicijom orgazma, postoje i  mnoge različite forme i kategorizacije različitih tipova orgazama.

Čuveni psihoanalista Sigmund Freud ustanovio je da žene imaju klitorisni orgazam kao mladi i nezreli, a vaginalni orgazam kod onih žena sa zdravom seksualnom reakcijom. Nasuprot tom mišljenju, seksualni istraživač Betty Dodson je definisala bar 9 različitih formi orgazama, pristrasno doduše genitalnoj stimulaciji, prema njenom istraživanju. U pitanju su sledeći tipovi:

 • Kombinacija ili sjedinjeni orgazmi: skup različitih orgazmičnih iskustava spojenih u jedno.
 • Višestruki orgazmi: serija orgazama u kratkom vremenskom periodu, naspram jednog izolovanog orgazuma.
 • Orgazam pod pritiskom: orgazam koji se događa indirektnom stimulacijom primenjenog pritiska. Nešto poput forme samo stimulacije koja je naprisutnija kod dece.
 • Opuštajući orgazam: orgazam koji nastaje iz duboko opuštajućeg stanja tokom seksualne stimulacije.
 • Orgazam tenzije: čest oblik orgazma, nastaje direktnom stimulacijom, najčešće kad je telo i mišići pod kontrakcijom.

Postoje i druge forme orgazama u kojima se Freud i Dodsonova nisu pronašli, ali mnogi drugi istraživači ih ubrajaju i opisuju. Na primer:

 • Orgazam fantazije ili mašte: orgazam koji nastaje kao rezultat mentalne stimulacije i ničega drugog.
 • Orgazam G tačke: orgazam koji nastaje stimulacijom erotske zone tokom penetrativnog seksualnog odnosa. Ovi orgazmi se po osećaju razlikuju od ostalih orgazama nastalih drugim vidovima stimulacije.

Orgazam kod žena

U sledećoj deskripciji psihološkog procesa koji dovodi do ženskog orgazma u genitalijama koristićemo  Masters i Johnson model od 4 faze.

Uzbuđenje

Kada je žena stimulisana fizički ili psihološki, krvni sudovi unutar njene vagine se šire. Povećanjem protoka krvi kroz genitalni region čini njenu vulvu raširenijom i tečnost prolazi kroz vaginalne zidove, čineći vulvu oteklom i vlažnom. Posmatrano sa unutrašnje strane, gornji deo vagine se širi.

Puls raste, disanje se ubrzava i krvni pritisak se povećava. Krvni sudovi koji se šire mogu dovesti do crvenila kod žena, posebno u predelu lica, vrata i grudi.

Plato

Kako krv teče do introitusa – nižeg reona vagine – to dostiže gornju granicu i postaje čvrsta. Grudi mogu da se uvećaju i do 25 posto, a povećan protok krvi do areole (dela oko bradavica) može učiniti se bradavice učine manje erektovanim. Klitoris se povlači unazad ka pubičnoj kosti i naizgled nestaje.

Orgazam

Genitalni mišići, uključujući uterus i introitus, prolaze kroz svojevrsne ritmičke kontrakcije oko 0.8 sekundi razmaknute. Orgazam kod žena obično traje duže nego kod muškaraca i iznosi negde između  13 – 51 sekunde.

Za razliku od muškaraca, većina žena nema refraktorni (oporavak) period te može imati još orgazama zaredom ukoliko dože do adekvatne stimulacije.

Rezolucija

Telo se postepeno vraća u pređašnje stanje, otok se smanjuje a puls se usporava i disanje vraća u normalu.

Orgazam kod muškaraca

U sledećoj deskripciji psihološkog procesa koji dovodi do muškog orgazma u genitalijama koristićemo  Masters i Johnson model od 4 faze.

Uzbuđenje

Kada je muškarac stimulisan, bilo fizički ili psihološki, on ostvaruje erekciju. Povećava se protok krvi do tela penisa, corpus cavernosum, sunđerasto tkivo koje se pruža celom dužinom penisa. Ono se puni krvlju, raste i postaje čvrsto. Testisi se polako povlače na gore, u telo i skrotum se sužava i postaje čvršći.

Plato

Kako se krvni sudovi u i oko penisa pune krvlju, žlezde i testisi se povećavaju. Uz to, mišići butina, prepona i stražnjice se zatežu, krvni pritisak raste, puls se povećava i frekvencija disanja se diže.

Orgazam

Semena tečnost – mešavina sperme ( 5 posto) i tečnosti ( 95 posto) – se usmerava u uretru serijom kontrakcija mišića karličnog dna, prostate, semenih kanala i delikatnih mišića koji se nalaze u celokupnoj regiji.

Kontrakcije u mišićima karlice i karličnog dna, kao i prostate, guraju semenu tečnost iz penisa u procesu koji nazivamo ejakulacijom. Prosečno trajanje orgazma kod muškaraca traje negde oko 10 do 30 sekundi.

Rezolucija

Muškarac u ovom momentu stupa u fazu oporavka u toku kojeg drugi orgazmi nisu mogući. Ovo drugačije nazivamo i refraktorni period, a njegova dužina zavisi od brojnih faktora i različita je od osobe do osobe. Može potrajati od nekoliko minuta pa sve i do nekoliko dana, a ovaj period se u principu povećava kako muškarac stari.

Tokom ove faze, penis muškarca i njegovi testisi se vraćaju u prvobitni položaj i originalnu veličinu. Disanje je tokom ove faze teško i ubrzano, a puls je značajno ubrzaniji. Vremenom se i disanje i puls, vraćaju u normalno stanje.

Šta uzrokuje pojavu orgazama?

Najčešće je verovanje da su orgazmi seksualno iskustvo i da su tipično deo odgovora seksualnog reaktivnog ciklusa tela na seksualnu stimulaciju određene vrste. Do njih često dolazi prateći kontinualnu stimulaciju erogenih zona, kao što su genitalije, anus, bradavice i perineum.

Psihološki sa druge strane, orgazmi se dešavaju prateći dva osnovna odgovora tela na dugotrajnu stimulaciju:

 • Vasokongestija: proces u kome se telesno tkivo puni krvlju, otiče i dobija na volumenu kao rezultat.
 • Miotonia: proces pri kome se mišići grče, uključujući i svojevoljno pomeranje kao i nevoljno kontrakovanje mišića.

Postoje i određeni slučajevi u kojima ljudi dolaze do orgazmičnih senzacija kao reakciju na lek protiv epi napada ili ljudi sa određenim amputacijama koji osećaju orgazam duž nepostojećeg, amputiranog uda (fantomski ud). Osobe paralizovane od struka na niže takođe mogu imati orgazme, što nam sugeriše da je centralni nervni sistem pre nego genitalije, ključ ka ostvarivanju orgazama.

Poremećaji koji se mogu javiti

Postoji ozbiljan broj poremećaja koji se usko dovode sa stanjima orgazma. Oni mogu dovesti do distresa, frustracije, osećaja sramote, kako kod osobe kod koje dolazi do poremećaja, tako i kod njenog ili njegovog partnera.

Iako su orgazmi narodski isti za sve polove, zdravstveni radnici ih svrstavaju najčešće po rodnim terminima. Iz toga nam proizilaze sledeće klasifikacije.

Poremećaji orgazma kod ženskih osoba

Poremećaji orgazama kod ženskih osoba se vrte oko odsustva ili kašnjenja orgazma u odnosu na izvršenu seksualnu stimulaciju.

Odsustvo orgazma se u medicinskoj terminologiji naziva i anorgazmija. Ovaj termin može da se razdvoji na primarnu anorgazmiju, kada žena nikada nije imala niti iskusila orgazam, i sekundarnu anorgazmiju, kada žena koja je prethodno imala orgazme iz nekog razloga više ne može da ih ima. Ovo stanje se može javljati u određenim situacijama ili pak biti stalno prisutno.

Poremećaji orgazama kod žena mogu nastati i kao rezultat fizičke traume, kao kod ginekoloških problema, ili korišćenja određenih medikamenata, ili psihološke prirode, pa nastati kao odgovor na anksioznost ili stanje depresije.

Poremećaji orgazma kod muških osoba

Poznato i kao inhibitovani muški orgazam, poremećaji orgazama kod muške populacije ubrajaju stalne ili povremene poremećaje u mogućnosti ostvarivanja orgazama nakon adekvatne seksualne stimulacije.

Poremećaji orgazama kod muškaraca mogu biti stanje koje vas prati ceo život ili pak stanje koje se javi u nekom periodu života nakon redovne i uspešne seksualne karijere. Ovo stanje se može javljati samo u određenim situacijama ili biti stalno prisutno. Može nastati kao reakcija na neko fizičko stanje, poput kardiovaskularnih problema ili biti psihološke prirode, pa nastati usled anksioznosti ili kroz upotrebu ili zloupotrebu nekih lekova poput antidepresiva i sl.

Prevremena ejakulacija

Ejakulacija kod muškaraca ima jasne i uske veze sa orgazmom. Prevremena ejakulacija je čest seksualni problem, gde muškarac ejakulira i doživi orgazam obično unutar jedne minute od trenutka penetracije.

Prevremena ejakulacija se najčešće javlja kao kombinacija raznih psiholoških faktora poput krivice ili anksioznosti i bioloških faktora kao što su hormonski disbalansi ili oštećenje nerava.

Česte zablude koje se javljaju vezano za orgazam

Ogromna važnost koju društvo pridaje seksu, u kombinaciji sa nepotpunim znanjem koje poseduje o orgazmu, dovelo je do neverovatnog broja zabluda i pogrešnih informacija.

Seksualna kultura je stavila orgazam na pijedestal, često vrednujući ga kao jedan jedini cilj samog seksualnog čina, što je apsolutno pogrešno.

Međutim, orgazmi nisu tako prosti i jednostavni kao što se možda nekada smatralo i kako mnogi i dan danas misle.

Procenjuje se da oko 10 – 15 % žena nikada nije imalo orgazam. Kod muškaraca je statistika jednako zapanjujuća, naime, 1 od 3 muškarca u nekom trenutku svog života iskusi prevremenu ejakulaciju.

Istraživanja su pokazala da orgazmi nisu uopšte najvašniji aspekti seksualnog iskustva, iako su veoma bitni. Jedna studija je našla da većina žena nalazi za najzadovoljavajuće činjenicu da su povezani i bliski sa nekim, a ne da li su ili nisu ostvarile orgazam.

Još jedna zabluda je da penisno vaginalna stimulacija je glavni način za muškarce i žene da ostvare orgazam. Iako je ovo možda tako za određeni procenat ljudi, masa žena ima više zadovoljstva od ostvarivanja orgazama putem klitorisne seksualne stimulacije.

Veoma opsežna analiza čak 33 studije sprovođene tokom 80 godina, našla je da tokom vaginalnog seksualnog odnosa, samo 25 % žena redovno uspeva da ostvari orgazam, oko polovine ponekad ima orgazam, 20 % retko ili nikako nema orgazam, a 5 % nikada nema orgazam.

Zanimljiva je činjenica, da orgazmi ne moraju nužno imati ikakve veze sa genitalijama ili biti u vezi sa seksualnim željama i porivima. To je dokazano na primerima orgazama koji su nastali vežbanjem i fizičkom aktivnošću, bez ikakve seksualne stimulacije.

Još jedna česta zabluda je da trans osobe ne mogu da imaju orgazam nakon operacije promene pola.

U studiji iz 2005. godine, trans osobe koje su prošle kroz uspešnu operaciju promene pola, su ispitivane i došlo se do zaključka da čak 85 % žena i muškaraca koji su učestvovali u studiji je uspešno moglo da ostvaruje orgazam.

Još jedna studija iz 2014. godine, pokazala je da 82.4 % trans žena nakon operacije promene pola može da ostvari orgazam. A stepenik dalje predstavlja činjenica da 55.8 % ispitanika je prijavilo intenzivnije orgazme nego pre promene pola.

Put ka orgazmu je veoma individualna stvar i iskustvo koje je jedinstveno za svakog od nas. U većini slučajeva, eksperti seksualnog zdravlja se slažu u tome da ne treba porediti iskustva sa drugim ljudima i postojećim konceptima što bi to orgazam trebao biti.

U tekstu smo se pozivali na sledeće refernce:

 • „Seksualno ponašanje kod žena ljudske vrste. 1953.“ Philadelphia: Saunders (1998): 3-10.
 • Lloyd, E. A. (2009). Slučaj orgazama kod ženskih osoba: Pristrasnost u nauci evolucije. Harvard University Press.
 • Masters, W. H., & Masters, V. J. (1986). Ljudska seksualna reakcija. Bantam Books.
 • Rider, J. R., Wilson, K. M., Sinnott, J. A., Kelly, R. S., Mucci, L. A., & Giovannucci, E. L. (2016). Frekvencija ejakulacije i rizik od raka prostate: osveženi rezultati sa dodatom dekadom kontrolnih pregleda.https://www.psychologytoday.com/blog/all-about-sex/200903/the-most-important-sexual-statistic
Summary
Orgazam: kompletne činjenice, vrste, uzroci i zablude
Article Name
Orgazam: kompletne činjenice, vrste, uzroci i zablude
Description
Orgazam se smatra vrhunac seksualnog zadovoljstva. Uključuje seriju mišićnih kontrakcija u seksualnim organima, mišićima donje karlice.
Author