Prijapizam

Prijapizam: Šta sve treba da znamo o njemu?

 • Koji sve tipovi prijapizma postoje?
 • Simptomi
 • Šta uzrokuje prijapizam?
 • Dijagnoza
 • Koje se komplikacije javljaju u slučajevima prijapizma?
 • Lečenje
 • Zaključak

Prijapizam je dugotrajnija i često bolna erekcija penisa. On čini nemogućom prirodnu drenažu penisa. Naime, krv se nakupi, ostvari se erekcija i nakon određenog vremena kada se obavi posao i treba da nastupi odmor, to nije moguće, jer dolazi do blokade penisnih arterija.

Često nema ni veze ili pak nastavlja dugo nakon seksualne aktivnosti. Ono može biti veoma ozbiljno stanje zbog svog rizika od trajnog oštećenja tkiva.

Ovde ćemo se pozabaviti opcijama lečenja prijapizma, kao i njegovim najčešćim uzrocima. Takođe ćemo pokriti i simptome i sve tipove prijapizma koji su poznati nauci.

Činjenice o prijapizmu:

 • Postoje tri glavna tipa prijapizma: Ishemijski, povratni i ne ishemijski.
 • Prijapizam se može javiti kod bilo koje muške jedinke, bez obzira na godište, od novorodjenčeta pa sve do smrti.
 • Glavni simptom prijapizma je produženo trajanje erekcije nezavisno od seksualne aktivnosti ili interesa.
 • Medikamenti, uključujući lekove za erektilnu disfunkciju, lekove za stanjivanje krvi, antidepresivi i pojedini lekovi za krvni pritisak mogu uzrokovati prijapizam.

Koji sve tipovi prijapizma postoje?

prijapizam slika
Prijapizam se može javiti kod muškaraca bilo kom starosnom dobu.

Postoji nekoliko različitih tipova prijapizma:

 • Ishemijski: Poznat i kao prijapizam slabog protoka, dešava se kada krv nije u mogućnosti da napusti penis nakon erekcije. Većina slučajeva prijapizma su ishemijske prirode.
 • Povratni: Ovaj tip je takođe ishemijski ali ga nazivamo i povratnim ili ponovnim prijapizmom. Nije toliko česta ova forma prijapizma i najčešće se može sresti kod osoba obolelih od anemije.
 • Ne – ishemijski: Poznat još i kao prijapizam visokog protoka, javlja se kod osoba sa loše regulisanim protokom krvi u penis.

Simptomi

Primarni simptom prijapizma je produžena erekcija. Ostali simptomi zavise od tipa prijapizma koji se javlja.

Simptomi ishemijskog prijapizma su:

 • bol u penisu koji vremenom postaje sve gori
 • erekcija kod koje svam vrh penisa, glavić, ostaje mekan na dodir

Ne ishemijski prijapizam je obično bezbolan i daje erekcije koje nisu dovoljno čvrste.

Šta uzrokuje prijapizam?

prijapizam uzroci slika
Korištenje rekreativnih droga za može izazvati prijapizam.

Postoji nekoliko različitih uzročnika prijapizma. Oni uključuju:

 • Medikamente: Pojedini lekovi mogu uticati na rad nerava u telu, uključujući i penis. Obično, ovi nervi šire arterije koje snabdevaju penis krvlju, omogućavajući penisu da se ispuni krvlju, širi i erektuje.
 • Drogu: Korišćenje pojedinih rekreacionih droga se dovodi u vezu sa razvojem prijapizma. Te droge uključuju kristalni met, marihuanu, kokain i ekstazi.
 • Povrede: Oštećenje penisne arterije može nastati usled povrede penisa ili perineuma i može dovesti do opstrukcije protoka i cirkulisanja krvi kroz penis i genitalnu regiju, onemogućavajući pravinu cirkulaciju i drenažu. Ovo je čest uzrok ne ishemijskog prijapizma.
 • Anemija srpastih ćelija: abnormalno oblikovana crvana krvna zrnca mogu dovesti do blokade u penisnoj arteriji, a samim tim i prijapizam. Prema podacima koje je prižila klinika u Klivlendu, približno 42 % svih odraslih osoba sa anemijom srpastih ćelija u nekom periodu svog života razvije prijapizam.
 • Rak: U retkim slučajevima, prijapizam se može javiti kod nekih tipova kancerogenog razvoja, posebno ako kancerogene ćelije rastu i razvijaju se neposredno pored arterija koje se nalaze u penisu ili nerava. Samim tim može doći do blokade.
 • Poremećaji krvi: Retko, neki krvni poremećaji mogu uzrokovati prijapizam. Talasemija, hronična leukemija i multipla mijeloma su dovođene u vezu sa razvojem prijapizma.

Uzroci variraju i muškarci svih godina mogu biti pogođeni, ali prijapizam je najčešći kod dečaka u ranom detinjstvu, godina između 5 i 10, kao i kod mlađih odraslih osoba, između 20 i 50 godina.

Dijagnoza

Dijagnoza prijapizma obično započinje sa detaljnim sistematskim pregledom pacijenta i njegove zdravstvene istorije. Lekar će zatim pregledati genitalije i prepone ne bi li utvrdio da li je sve u redu i gde je eventualno došlo do traume.

Ponekad, lekar može naručiti i dodatno testiranje kako bi sakupio više informacija. Procedura za ovo dodatno testiranje je sledeća:

 • uzima se mala količina krvi direktno iz penisa
 • ukoliko je krv crne boje, radi se najverovatnije o ishemijskom prijapizu
 • ukoliko je krv svetlo crvene boje, verovatno je u pitanju ne ishemijski prijapizam

Lekar takođe može zahtevati i sledeće:

 • analize krvi
 • ultrazvuk
 • toksikološke nalaze urinokulture

Uz jasnu dijagnozu prijapizma, ovi testovi mogu u dobroj meri pomoći u utvrđivanju osnovnog uzroka prijapizma.

Koje se komplikacije javljaju u slučajevima prijapizma?

Veoma je važno za nekoga ko ima erekciju, a ona traje duže od 4 sata, da momentalno potraži stručnu pomoć. Krv koja biva zarobljena u penisu nema kiseonik, samim tim kako bi se održala, troši kiseonik iz mišićnog tkiva, potencijalno stvarajući oštećenja na tkivu ili čak nepovratnu štetu.

Bez brze pomoći, može doći do trajnog oštećenja nerava i može se razviti erektilna disfunkcija.

Oštećenje tkiva se može razvijati nakon 4-6 sati, te je ekstremno važno da nakon ustanovljavanja problema, hitno potražite stručnu medicinsku pomoć u najbližem domu zdravlja ili hitnoj pomoći. Bilo kakva šteta delikatnog penisnog tkiva je trajna i ne može se sanirati.

Prijapizam – Lečenje

prijapizam lecenje slika
Lekar može prepisati lekove ako je erekcija trajala 4-6 sati.

Lečenje prijapizma se sprovodi urazličito u zavisnosti od tipa i uzroka. Lekar će vas pregledati i proceniti o kom tipu prijapizma se radi, ishemijskom ili ne ishemijskom i adekvatno tome vas lečiti.

Ako je penis bio u stanju erekcije kraće od 4 sata, lek protiv zgrušavanja krvi i smanjenja protoka može imati pozitivne efekte u smanjivanju erekcije. Ako je erekcija trajala 4 do 6 sati, lekovi su obično efektivni.

Nakon 6 sati, ili ako lekovi nisu prižili adekvatno olakšanje, druge mere se preduzimaju. One uključuju:

 • Ledene obloge: ledene obloge nanesene na penis i perineum mogu smanjiti otok i potencijalno dovesti do rešenja problema.
 • Drenaža: Penis se umrtvi lokalnim anestetikom i onda lekar ubodom igle i šprica izvrši drenažu zarobljene krvi u telu penisa. Ova metoda obično rezultira u brzom olakšanju bola i padu otoka.
 • Operacija: Ako ledene obloge i drenaža nisu dovele do željenih rezultata, operacija je neophodna kako bi se restaurirao redovan protok krvi kroz penis. Ubacuje se stent ili cirkulatorni bajpas kako bi se vratila normalna cirkulacija i rešio bolni prijapizam.

Ukoliko je arterija pukla ili je oštećena prilikom operacije, hirurg je može sanirati ili vezati, kako bi smanjio protok krvi. Ovo je najefektivnije kod ne ihemijskog prijapizma.

Zaključak i prognoza

Sa brzim tretmanom, prognoze za nekog ko boluje od prijapizma su dobre.

Međutim, ako se čeka na ukazivanje prve pomoći, u nadi da će sve proći samo od sebe, trajna oštećenja penisa se mogu indukovati.

Korišćeni materijal i reference:

Summary
Prijapizam: Lečenje, uzroci, simptomi i vrste - dizalica.rs
Article Name
Prijapizam: Lečenje, uzroci, simptomi i vrste - dizalica.rs
Description
Prijapizam je dugotrajnija i često bolna erekcija penisa. On čini nemogućom prirodnu drenažu penisa. Naime, krv se nakupi, ostvari se erekcija i nakon određenog vremena kada se obavi posao i treba da nastupi odmor, to nije moguće, jer dolazi do blokade penisnih arterija.
Author