Prosečna veličina penisa u Srbiji?

Prosečna veličina penisa

Mnoga naučna istraživanja su pokušala da odgovore na pitanja koja godinama, sa svih strana sveta postavljaju i muškarci i žene, da konačno dostave jasnu, nedvosmislenu informaciju:  Koja je zapravo prosečna veličina penisa u Srbiji?

titan gel slikaMi ćemo vam u ovom tekstu preneti sve činjenice svih naučnih studija koje su se bavile veličinom penisa. Tako da po završetku čitanja ovog članka imate sve informacije i najtačnije odgovore na sve nedoumice i sva vaša pitanja. Samim tim ćete se možda uveriti da je sve u redu sa veličinom vašeg penisa ili penisom vašeg partnera.

Objavljeni nalazi se često predstavljaju sa osnovnim, pozadinskim informacijama o sveprisutnim mukama muškaraca oko toga da li su njihovi penisi dovoljno veliki i hoće li seksualni partneri biti zadovoljni i adekvatno zadovoljeni.

Pa šta je istina?

S obzirom na sveprisutnost besplatne, lako dostupne internetske pornografije i jasno vidljiv porast agresivnog marketinga od strane kompanija koje obećavaju veći penis upotrebom izduživača i pomagala za povećanje, lako je shvatiti zašto je istina o dužini i obimu muških genitalija možda postala prikrivena.

Možda onda i ne čudi što istraživači konstantno otkrivaju da su muškarci višestruko uvećali dozu anksioznosti zbog svoje muškosti.

Brze činjenice u vezi sa prosečnom veličinom penisa.

 • Iako nauka kaže da je čak 85 posto žena savršeno zadovoljno dužinom i proporcijama penisa svog partnera. Muškarci su potpuno druga priča.
 • Procenjuje se da čak 45 posto muškaraca veruje da imaju mali penis.
 • Kroz mnogobrojne studije se provlače podaci da je dužina opuštenog penisa u proseku od 7 do 10 cm (2.8 to 3.9 inča).
 • Obim opuštenog penisa se kreće negde od 9 da 10 cm (odnosno 3.5 to 3.9 inča).
 • Dužina penisa pod erekcijom se kreće od 12 do 16 cm (tj. 4.7 to 6.3 inča).
 • Obim penisa pod erekcijom je u proseku oko 12 cm (4.7 inča).

Kada možemo stvarno reći da je penis u premali?

velicina penisa anatomija
Penis se pruža duboko iza testisa – Merene dužine ne uključuju ovaj deo penisa.

Možda je najbolji okvir za ono što smatramo malim penisom zapravo prag odnosno vrednost koju uzimaju lekari koji se bave hirurškim uvećanjem penisa.

Istraživači koji su objavili rad u Žurnalu Urologije su proučavali veličine penisa kod 80 “fizički normalnih” muškaraca. Mereći njihove penise pre i posle erekcija izazvanih veštačkim putem, odnosno terapijom lekovima.

Po utvrđivanju vrednosti zaključili su sledeće:

“Samo oni muškarci čija je dužina opuštenog penisa ispod 4 cm, ili izduženog, tj. pod erekcijom ne duža od 7.5 cm (3 inča) se mogu smatrati osobama sa malim penisom. I mogu se uzeti u obzir za operaciju izduživanja penisa.”

Koja veličina se smatra za normalnu ili prosečnu?

covek sa brado slika
Mnoge studije su proučavale i istraživale koja je prosečna veličina penisa

U stručnom časopisu Žurnal Urologije, naučnici su izneli sledeće nalaze nakon studije vođene nad grupom od 80 muškaraca:

 • Prosečna veličina penisa iznosi 8.8 cm (3.5 inča) kada je u opuštenom stanju
 • Prosečna veličina penisa iznosi 12.9 cm (5.1 inča) kada je pod erekcijom

Ova studija je takođe otkrila da kod muškarca prosečna veličina penisa pod erekcijom nije u direktnoj korelaciji sa veličinom penisa u opuštenom stanju.

To znači da muškarci čiji su penisi različite dužine u opuštenom stanju mogu imati penise slične veličine pri erekciji i obrnuto.

Bitno je napomenuti da nije otkrivena nikakva veza između starosnog doba i veličine penisa.

Nalazi o tome koliko zaista penis može da poraste su dodatno pokrepljeni studijom koju su sproveli lokalni naučnici u Turskoj. Naime, u istraživanju je učestvovalo 200 muškaraca, turaka, kod kojih veličina opuštenog penisa nije imala nikakav uticaj na veličinu penisa pod punom erekcijom.

Sprovedena je i studija u Americi, o utvrđivanju prosečne dužine penisa, objavljena u januaru 2014. godine, u kojoj je pregledano preko 1600 američkih muškaraca, iako nisu uzimane sve pojedinačne fizičke mere.

Umesto toga, studija se oslanjala na mere koje su sami pacijenti uzimali i dostavljali istraživačima. Izveštaji se ne mogu uzimati za 100 posto tačne, ali mogu biti relativno pouzdani pošto su muškarcima za uzvrat što učestvuju davani kondomi. Naravno, kondomi su u veličini koju su prijavili, tako da netačno dostavljena informacija bi rezultovala, neadekvatnim profilakticima.

Ova studija je zaključila da su prosečne veličine penisa sledeće:

 • Prosečna veličina penisa pod erekcijom je 14.2 cm (5.6 inča)
 • Prosečna vrednost obima penisa pod erekcijom je 12.2 cm ( odnosno 4.8 inča).

Istraživači su izneli da su ove samo-merene mere penisa pod erekcijom poprilično tačne i da se nalazi poklapaju sa brojnim drugim istraživanjima. Njihova studija je iznela nalaz da je na precizne dimenzije erektovanog penisa imao uticaj metod kojim je do erekcije došlo, da li je bez kontakta, ručnom stimulacijom, seksom itd.

Da biste pravilno izmerili dužinu vašeg penisa, uzmite lenjir, prislonite ga u prepone i merite od baze penisa do njegovog vrha.

Da biste adekvatno izmerili obim penisa, uzmite krojački metar, obmotajte ga oko najšireg dela penisa i očitajte vrednost. Ako nemate krojački metar, možete obmotati običan papir, obeležiti početak i kraj, pa izmeriti običnim lenjirom.

Nekoliko različitih studija je prijavilo da su prosečne dužine penisa egde oko 5.1 do 5.6 inča, odnosno od 13 do 15 cm.

prosecna velicina penisa u srbiji slika
Nekoliko različitih studija je prijavilo da su prosečne dužine penisa egde oko 5.1 do 5.6 inča, odnosno od 13 do 15 cm.

Veličina penisaizgleda da je ženama daleko manje stalo nego muškarcima

Postoji velika zabluda kod muškaraca da je ženama jako bitno koliko su obdareni, koja je dužina, obim, da li će biti zadovoljne.

Sve te neosnovane brige o neadekvatnosti sopstvenog penisa, dodatno su poljuljane time što nijedan muškarac svoj penis ne vidi objektivno, i iz našeg ugla, on automatski deluje manjim, iako bi neko sa strane rekao da je savršeno normalan.

Pogled odozgo na penis, kojim svakodnevno, više puta gledamo isti, čini da on izgleda manji u poređenju sa uglom gledanja spreda, odozdo ili sa strane..

Kada pogledate svoj penis iz ove perspektive i možda ga uporedite sa penisom nekog drugog muškarca, koji objektivno vidite iz nekog drugog ugla, dolazi do distorzije i pogrešna se slika stvara, i često bivate razočarani. Ali da li žene imaju bolju percepciju?

Jedna studija, objavljena u Britanskom Internacionalnom Žurnalu Urologije, sugeriše da velika većina žena, oko 85 procenata, su zadovoljne veličinom i proporcijama partnerovog penisa, sami muškarci nisu bili baš tako sigurni.

Skoro pa polovina muškaraca koji su učestvovali u studiji ( oko 45 posto) je iskreno verovalo da ima mali penis, a nalazi istraživanja su pokazali da su mali penisi zapravo bili jako retki.

Oko 170 žena je odgovaralo na upitnike u drugoj studiji, koja je zaključila da, iako su pridavale značaj veličini penisa, to je bilo baš bitno jednoj vrlo maloj procentualnoj manjini ispitanih žena.

Dok većina muškaraca brine kolika je veličini penisa i fokusira se na dužinu, žene su više fokusirane na obim, ako je sudeći po jednoj studiji.

Ova studija, koja je obuhvatala 50 seksualno aktivnih žena na postdiplomskim studijama, je objavila rezultate da za veliku većinu ( 9 od 10 žena) širina, tj. obim penisa je mnogo bitniji za seksualno uživanje nego sama dužina penisa.

Žene ne žele muškarce sa velikim penisima

Studija objavljena u svima dostupnom žurnalu PLOS ONE u Novembru 2015. godine je podigla stvari na viši nivo i pogledala stvari iz drugog ugla. Naime, oni su anketirali žene i tražili da im pokažu na fizički prisutnim 3D modelima penisa ( ukupno 33 različita modela), koji najviše preferiraju.

titan gel slika
Žene su anketirane i zamoljene da odaberu između 33 modela različite veličine 3D štampanih penisa, uključujući iznad prikazane modele. Najveći u setu je bio model A, dok je D bio najmanji. Svi su bili plave boje kako bi bili rasno neutralni.

3D štampani su modeli raznih veličina od 4 inča ( 10 cm) do 8.5 inča ( 22 cm) u dužini i obima od 2.5 inča (6.5 cm) do 7 inča ( 18 cm). Svi ovi modeli su bazirani na prethodno sprovedenim istraživanjima koji su pokazali da je prosečan penis pod erekcijom kod amerikanaca 6 inča (15.2 cm) dug sa obimom od 5 inča ( 12.7 cm).

3D štampani modeli su rađeni od plave plastike kako ne bi davali neke sugestije vezane za rasu i neutralisali sve moguće predrasude koje su potencijalno prisutne kod ispitivanih žena.

75 žena je biralo od 33 plava modela penisa, i odabiri su im varirali kad bi u obzir uzimali vezu o kojoj su mislili (duga veza, brak, neobavezan seks itd.). U svakom slučaju, istraživanje je pokazalo za nijansu više vrednosti od drugih studija koje su sprovođene širom sveta.

 • Za brak i dugotrajne veze, žene bi se odlučivale za nešto manje penise, malo manjeg obima i dužine u poređenju sa onima kad bi ih pitali za preferenciju za kres kombinaciju za jednu noć. Prosečna dužina iznosi 6.3 inča ( 16 cm) i obima vrednosti od 4.8 inča ( 12.4 cm).
 • Kod varijante koja uključuje neobavezan seks i šeme za jednu noć, rezultati su bili sledeći: Dužina od 6.4 inča ( 16.6 cm) i obim od 5.0 inča ( 13 cm).

Više o merenju penisa

Postoji ogroman broj studija koje su pokrenute kako bi se utvrdio tačan broj prosečne veličine penisa. Jedna studija objavljena 2001. godine je merila penise 3300 mladih Italijana starosnih doba od 17 do 19 godina.

Utvrđena je medijalna srednja vrednost dužine opuštenog penisa od 9 cm ( oko 3.5 inča) i obima od oko 10 cm (tj. 3.9 inča) mereno na najširem delu sredine penisa.

Druga studija je ispitivala različitu populaciju, 301. fizički normalnog Indijca i poredila je dobijene vrednosti sa nalazima iz drugih zemalja.

Rezultati iz te studije sprovedene 2007. godine su kazali da je studija izuzetno pomogla pri savetovanju muškaraca koji su imali nesigurnosti vezane za veličinu svog polnog organa i tražili su pomoć hirurga za uvećanje penisa. Nalazi su sledeći:

 • Opušten: prosečna dužina je oko 8.2 cm (3.2 inča) a obim zabeležen je iznosio oko 9.1 cm (3.6 inča).
 • Pod erekcijom: Prosečna zabeležena dužina iznosi 13.0 cm (5.1 inča) i obim od 11.5 cm (4.5 inča).

Svi nalazi su objavljeni u Nature magazinu, uključujući i kompletnu tabelu sa svim prethodno navedenim nalazima o dimenzijama penisa širom sveta.

pravilno merenje penisa slika
Naučnici i istraživači su merili penise i izvukli zaključke da prosečan penis, prosečne dužine i obima bi se lagano uklopio u mere prikazane na lenjiru iznad.

Od 16 citiranih studija iz različitih zemalja, najranije istraživanje je sprovedeno pre više od sto godina, tačnije objavljeno je 1899 godine.

Sve te studije su došle do manje više sličnih rezultata i prosečnih dužina penisa:

 • Dužina opuštenog penisa se kreće između 7 i 10 cm (2.8 do 3.9 inča).
 • Obim opuštenog penisa se kreće između 9 i 10 cm (3.5 do 3.9 inča).
 • Dužina penisa po erekcijom se kreće oko 12 do 16 cm (4.7 do 6.3 inča).
 • Obim penisa po erekcijom iznosi oko (samo u jednoj prethodnoj studiji)  12 cm (4.7 inča).

Nepotrebne brige i pogrešno usmerene želje za većim penisom

Autori studije sprovedene u Indiji su napisali da je definicija normalnog penisa od izuzetnog interesa, jer se beleže stalni porasti broja ljudi koji se žale na mali penis i traže pomoć i informacije o penisnim procedurama koje to pružaju.

Takođe, brojni istraživači koji se bave ovom tematikom kažu da, velika većina muškaraca koji se konsultuju u potrazi za operativnom metodom uvećanja penisa, uopšte nemaju predstavu kolika je zapravo prosečna veličina penisa i šta je to normalan penis.

U studiji nad 67 muškaraca koji su se žalili da imaju mali penis, niti jedan od njih nije zapravo imao ispodprosečan penis. Istraživači su rekli da je broj ljudi koji traže pomoć u vidu operacije povećanja penisa zapanjujuć.

Suptilni efekti starosnog doba i gojaznosti na veličinu penisa pod erekcijom

2015. godine, istraživači u Saudiskoj Arabiji su objavili rezultate združene studije sprovedene nad 778 muškaraca prosečne starosti od 43.7 godina ( prosek od 20 do 82 godine) koji su posetili urološke klinike u Saudiskoj Arabiji.

Ukoliko su muškarci mlađi od 18 godina, nisu uključivani u studiju. Takođe nije bilo muškaraca koji su se žalili na kratak ili mali penis, imali Pejronijevu bolest, urođenu krivinu penisa, klinički hipogonadizam, prethodnu penisnu operaciju ili traumu ili kombinaciju navedenog.

Posle medicinski indukovane erekcije lekari su uzimali mere i ustanovili prosečne vrednosti:

 • Dužina penisa od 12.53 cm (4.9 inča) mereno od vrha kože do baze penisa i karlične koske.
 • Dužina penisa od 14.34 cm (5.6 inča) mereno od baze do vrha penisa, od koske do vrha glavića
 • Obim penisa od 11.50 cm (4.5 inča).

Istraživanje je takođe obuhvatalo merenje indeksa telesne mase BMI, koji je veći ako se radi o gojaznoj osobi. Postojala je jako mala veza izmežu visokog BMI i kraćeg penisa kod posmatranih muškaraca kada se meri od baze do kože, a nikakva veza kada se meri od baze do vrha penisa.

To nam sugeriše da bi penis zapravo izgledao kraći kada ima više masti ispod kože posmatrano od vidljive baze penisa.

Ova studija je uz to pokazala i jako slabu vezu između starosti i manjih dimenzija penisa.

Ipak, autori su naglasili kako to neznatno smanjenje ne treba da zabrinjava stariju populaciju muškaraca jer kako je studija pokazala, razlika između mladih muškaraca od 20 godina i starijih od recimo 70 godina je svega 1 cm u proseku, ne više od toga.

Istraživački nalazi o veličini penisa

Da li je veličina bitna? Veza između dužine prstiju i veličine penisa.

Novi nalazi studija ukazuju na mogućnost postojanja dokaza da postoji korelacija između dužine kažiprsta i generalno prstiju i veličine penisa kod muškaraca. Navodno merenjem dužine prstiju bismo mogli precizno da odredimo dužinu penisa.

Želite duži penis? Pre trakcija nego operacija, nauka kaže.

Muškarci koji se interesuju za penisnu operaciju u svrhu izduživanja penisa bi možda prvo trebalo da probaju neke neinvazivne metode lečenja poput penisnih pumpi ili ekstendera. Ponekad se savetuje i terapija, konsultacija sa psihologom jer često se do odluke dolazi usled opšteg nezadovoljstva i nedostatka samopouzdanja u sopstveno telo, kako navode italijanski istraživači u studiji objavljenoj u aprilskom izdanju Britanskog Internacionalnog Žurnala Urologije.

Nova istraživanja otkrivaju koja je prosečna dužina i obim normalnog penisa.

Velika većina muškaraca razmišlja a ponekad i brine o velilčini svog penisa. Ali istraživači se nadaju da će tim brigama doći kraj sa novim studijama. One nam otkrivaju pravu prosečnu dužinu penisa i šta je to zapravo normalan penis.

Koja veličina zadovoljava ženu

koja velicina zadovoljava zenu slika

Nauka je otkrila TAČNU veličinu penisa koja zadovoljava žene

Momci, konačno imamo odgovor na jedno pitanje koje ste oduvek želeli da postavite – koja veličina zadovoljava ženu? Nedavno sprovedeno istraživanje koje je otklonilo sve sumnje u vezi sa savršenom veličinom penisa.

Iako otkriće možda nije dobra vest za neke muškarce.

Istraživanje je sproveo tim naučnika sa Univerziteta u Novom Meksiku i sa Univerziteta u Kaliforniji. Za studiju je od 75 žena zatraženo da odaberu između trideset i tri 3D modela uspravne muškosti u različitim veličinama, a rezultati su bili najmanje šokantni.

Rezultat

Dakle, ako ste čekali da saznate savršenu veličinu postavljenog falusa, mi zapravo imamo odgovor. Nakon češljanja rezultata odgovora 75 žena, starih između 18 i 65 godina, utvrđeno je da je idealna dužina 16,1 cm.

Zapravo ne znamo da li se zbog toga osećate srećno ili zabrinuto. Ali ono što sigurno znamo je kada žena kaže da veličina nije bitna, možda i laže.

Prosečna veličina penisa koju žene žele?

Prema studiji, žene su preferirale različite veličine penisa za različite situacije, uključujući noćne provode i dugotrajne veze.

Istraživači su otkrili da je tokom slučajnog seksa veličina ženama bila važnija.

Što se tiče veze, žene su više volele nešto veće, tj. Oko 16,3  cm, a kada su u pitanju bile dugoročne veze, bilo im je u redu sa 15,5 cm sa obimom od 12 cm.

Nešto za kraj

Muškarci, ako ste zabrinuti zbog dužine svog penisa i da li ste u stanju da zadovoljite svog partnera ili ne, budite sigurni da su u mnogim istraživanjima žene jasno izjavile da ih zapravo nije briga za veličinu muškosti njihovih partnera.

Takođe, veličina penisa nije jedini faktor, već je važan i obim penisa. Dakle, za momke koji čitaju ovaj članak, sledeći put kada izvadite mernu traku, ne zaboravite  takođe da izmerite i obim penisa.

I na kraju, koja je prosečna veličina penisa?

Za sve one koji se brinu o prosečnoj veličini uspravne muškosti, da se podsetim da se ona kreće od 12 do 16 cm

Svi korišćeni izvori

 • Eisenman, R. (2001). Veličina penisa: Ispitivanje ženske percepcije seksualne satisfakcije.  BMC Women’s Health, 1, 1
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC33342/?
 • Prause, N., Park, J., Leung, S., & Miller, G. (2015, Septembar 2). Ženske preferencije kod veličine penisa: nova istraživačka metoda koja koristi široku selekciju 3D štampanih modela. PLOS One
  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133079
 • Francken, A. B., van de Wiel, H. B., van Driel, M. F, Weijmar Schultz, W. C. (2002). Koju važnost žene prepisuju veličini penisa? [Abstract]. European Urology 42(5), 426-431
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12429149
 • Habous, M., Tealab, A., Williamson, B., Binsaleh, S., El Dawy, S., Mahmoud, S., … Muir, G. (2015, June). Dimenzije penisa pod erekcijom kod grupe od 778 muškaraca sa Bliskog Istoka: Uspostavljanje nomograma [Abstract]. Journal of Sexual Medicine, 12(6), 1402-6
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25904106
 • Herbenick, D., Reece, M., Schick, V., & Sanders, S. A. (2014). Dužina i obim penisa pod erekcijom kod 1661 mseksualno aktivnog muškarca u Sjedinjenim Američkim Državama. [Abstract]. The Journal of Sexual Medicine, 11(1), 93-101
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=10.1111%2Fjsm.12244
 • Mondaini, N., Ponchietti, R., Gontero, P., Muir, G. H., Natali, A., Di Loro, F., … Rizzo, M. (2002). Dužina penisa je normalna kod većine muškaraca koji traže pomoć hirurškog penisnog izduživanja. International Journal of Impotence Research, 14, 283-286
 • Ponchietti, R., Mondaini, N., Bonafe, M., Di Loro, F., Biscioni, S., & Masaieri, L. (2001, February). Dužina penisa i obim: studija na 3,300 mladih Italijanskih muškaraca [Abstract]. European Urology, 39(2), 183-186
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11223678
 • Promodu, K., Shanmughadas, K. V., Bhat, S., & Nair, K. R. (2007, June 14). Dužina i obim penisa: Studija u Indiji. International Journal of Impotence Research 19, 558-563
 • Sengezer, M., Ozturk, S., Deveci, M. (2002). Tačan metod za utvrđivanje funkcionalne penisne dužine kod mladih turaka. [Abstract].  Annals of Plastic Surgery, 48(4), 381-385
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12068220
 • Wessells, H., Lue, T. F., McAninch, & J. W. (1996, September). Penisna dužina u opuštenim stanjima i stanjima pod erekcijom: vodič za penisno povećanje. [Abstract]. The Journal of Urology, 156(3), 995-997
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8709382